xs
xsm
sm
md
lg

รพ.ศรีนครินทร์ร่วมภาคีเครือข่ายจัดค่ายโฮมฮักโฮมใจเพื่อสานฝันเด็กป่วยมะเร็ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น-รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.ร่วม รพ.ขอนแก่น และภาคีเครือข่าย จัดค่ายโฮมฮัก โฮมใจ เพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กป่วยมะเร็ง ระดมทุนสนับสนุนโครงการพาน้องท่องฝัน พาเด็กป่วยเที่ยวทะเลครั้งแรกในชีวิต

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ห้องพาวิเลี่ยน โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล จ.ขอนแก่น ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร เลขาธิการมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง เป็นประธานเปิด โครงการค่ายโฮมฮักโฮมใจครั้งที่ 16 โดยมี พญ.ปิยธิดา วงศ์มาศ, พญ ณภัทร เหล่าอรุณ หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.พร้อมทั้งเด็กป่วยมะเร็งและโรคเรื้อรังที่ด้อยโอกาส 120 คน พร้อมผู้ปกครองและทีมแพทย์และพยาบาล รวม 250 คน เข้าร่วมโครงการฯ ในโอกาสนี้ได้เปิดระดมทุนสนับสนุนโครงการพาน้องท่องฝัน พาเด็กป่วยเที่ยวทะเลครั้งแรกในชีวิต ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563
ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร เลขาธิการมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง กล่าวว่าการทำความฝันครั้งสำคัญของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่รักษายากให้เป็นจริง โดยจะเน้นการสานฝันที่มีคุณค่าต่อจิตวิญญาณของเด็ก (Spiritual wish)จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งสนับสนุนการดูแลเด็กโรคมะเร็งในแนวทางชีวันตารักษ์ (Pediatric Palliative care) ซึ่งเป็นการดูแลแบบองค์รวมทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยมีเด็กและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง

ศ.นพ.อิศรางค์ กล่าวถึงประโยชน์ของการดำเนินโครงการนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยเด็กเรื้อรังและครอบครัวมีความสุข พึงพอใจ ผ่อนคลายสนุกสนานเพลิดเพลินได้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างในครอบครัวและสุขภาพเกิดการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของทีมงานในการดูแลเด็กโรคเรื้อรังสร้างเครือข่ายจากองค์กรเอกชนในการร่วมดูแล


ด้าน พญ.ปิยธิดา วงศ์มาศ หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.กล่าวว่า ภาควิชากุมารเวชศาสตร์และแผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มข. ร่วมกับกลุ่มการพยาบาลกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นทีมงานในการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง เพื่อส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กและครอบครัว

จากประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งของเด็กและโรคเรื้อรังอื่นๆ นอกจากเด็กจะเผชิญกับการเจ็บป่วยเรื้อรังแล้วยังได้รับผลกระทบทางด้านสังคมและจิตวิญญาณ นอกจากนี้ผู้ดูแลยังได้รับผลกระทบ เช่น รู้สึกสิ้นหวัง สูญเสีย ท้อแท้หมดกำลังใจ และจากการศึกษาพบว่ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ การเล่นกิจกรรม peer group support ศาสนา การออกกำลังกายสามารถช่วยเสริมสร้างพลังชีวิตให้แก่เด็กและผู้ดูแลได้


ดังนั้นคณะทำงานจึงได้จัดค่ายโครงการเสริมสร้างพลังชีวิตผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งและโรคเรื้อรังรวมถึงผู้ดูแลขึ้น โดยใช้ชื่อย่อว่า"ค่ายโฮมฮัก โฮมใจ"เชื่อว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองครอบครัว พร้อมด้วยทีมรักษาพยาบาล ในการร่วมดูแลให้การรักษา และให้การช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมครอบครัวอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปประธรรมต่อไป


การจัดโครงการฯในครั้งนี้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข.เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก มูลนิธิ wishing well Foundation และกองทุนเด็กโรคมะเร็ง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...