xs
xsm
sm
md
lg

รพ.สมเด็จฯ มอบทุนการศึกษาให้เด็กยากจนและเด็กดาวน์ซินโดรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มอบทุนการศึกษาเด็กดี จำนวน 67 ทุน ให้เด็กยากจนและเด็กดาวน์ซินโดรม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และวันเด็ก สร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป

วันนี้ (6 ม.ค.) รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการวันปีใหม่ มอบทุนการศึกษาเด็กดี เนื่องในเทศกาลปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติที่ใกล้จะมาถึง โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของอาสาสมัครในโครงการ และเด็กดาวน์ซินโดรมที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รวมทั้งเป็นเด็กยากจน จำนวน 67 ทุน ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศูนย์มิตรภาพบำบัด อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี

เนื่องจากการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาบุคคล ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ แต่เนื่องด้วยอุปสรรคทางการศึกษาของเด็ก คือการขาดทุนทรัพย์ จึงทำให้เด็กขาดโอกาส ดังนั้น เพื่อให้เด็กและครอบครัวได้มีโอกาสในการพัฒนาตามศักยภาพ และได้รับโอกาสการศึกษาต่อ

ทีมบุคลากรผู้ดูแลร่วมกับชมรมอาสาสมัครน้ำใจสมเด็จ จึงจัดกิจกรรมระดมทุนและความร่วมมือในการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการที่สนใจจะช่วยเหลือบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตในสังคม รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทสำคัญของตน โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมเตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป จึงมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...