xs
xsm
sm
md
lg

รู้แล้ว!WADA ปิดศูนย์ตรวจโด๊ปมหิดล เหตุปัญหาด้านงบประมาณฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รัฐสภา-คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร จัดชุดใหญ่ เชิญผู้เกี่ยวข้องแจงปัญหา WADA สั่งปิดศูนย์ตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา ม.มหิดล พบสาเหตุจากงบประมาณ-ตัวอย่างที่ WADA ต้องการไม่ตรงตามมาตรฐาน แนะให้เร่งแก้ไข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้( 4 ธ.ค.) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายบุญลือ ประเสริฐ โสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา (ป.กมธ.กีฬา) สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา ครั้งที่ 8 มีคณะกรรมาธิการกีฬา คณะที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โดยในที่ประชุม ประธาน ได้ชี้แจง เกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ จำนวน 21 คน ตามระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่มีค่าตอบแทน พ.ศ.2562 และแจ้งความคืบหน้า เรื่องร้องเรียนของสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย

ซึ่งที่ผ่านมาที่ประชุม มีมติให้คณะกรรมาธิการกีฬา มีหนังสือไปถึงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแสดงความห่วงใยและความปรารถนาดีที่ต้องการเห็นการบริหารจัดการและการดำเนินงานของสมาคมกีฬายิงปืน แต่เรื่องเด่นครั้งนี้เป็นการพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริง กรณีปรากฎข่าวองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก World Anti- Doping Agency : WADA ของมหาวิทยาลัยมหิดลถูกปิด เนื่องจากไม่ได้มาตรฐาน

นายบุญลือ ประเสริฐ โสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา (ป.กมธ.กีฬา) สภาผู้แทนราษฎร
ทั้งนี้ ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ส่ง ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ,ศูนย์ตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา ม.มหิดล มี รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา (NDCC) และ รศ.นพ.สุพรชัย กองพัฒนากุล ผอ.ศูนย์การตรวจสารต้องห้ามฯ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย แต่ติดภาระกิจ และ ผู้การการกีฬาแห่งประเทศไทย มอบ นายสุวัตร หลวงตระกูล ผู้อำนวยการกองควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา กกท.

นายบุญลือ ประเสริฐ โสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา (ป.กมธ.กีฬา) สภาผู้แทนราษฎร
กรณีปรากฏข่าว WADA นั้น ทาง ม.มหิดล ชี้แจงโดยสรุป ว่า WADA ได้เพิ่มจำนวนสารต้องห้ามในกีฬามากขึ้นและมีความซับซ้อนในการวิเคราะห์ ซึ่งศูนย์ฯต้องพัฒนากระบวนการดังกล่าว และใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นในการวิเคราะห์ ซึ่งปัจจุบัน ศูนย์ฯสามารถตรวจหาสารได้ 379 สาร จาก 396 สาร ซึ่งสารที่เหลืออยู่ ถูกกำหนดว่าเป็นสารที่สามารถเลือกดำเนินการได้ หรือยังไม่จำเป็นในปัจจุบัน

นอกจากนี้ศูนย์ฯประสบปัญหาในการหาสารมาตรฐานมาดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องเนื่องจากเป็นสารที่ไม่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไป หมายถึง มีการพัฒนาสารต้องห้ามทางการกีฬาให้หลบหนีการตรวจโด๊บ รวมไปถึงปัญหางบประมาณ

รศ.นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล ผอ.ศูนย์การตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา ม.มหิดล กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีปัญหาทางเทคนิค ซึ่ง WADA วางกฎที่มีความซับซ้อนกับ อีกปัญหาคือการทำงานภายใน โดยเฉพาะการส่งนักกีฬาเข้าตรวจ ซึ่ง WADA ต้องการมาตรฐานคือ 3,000 ตัวอย่างต่อปี แต่ปัจจุบันกลับมีจำนวนลดลง ซึ่งปี 2562 มีเพียง 1,500 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นผลทำให้ WADA เห็นว่านโยบายการตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬาของประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณ แต่ทางศูนย์ฯก็พยามที่จะแก้ไขปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ นายสุวัตร หลวงตระกูล ผอ.กองควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา กกท. ยอมรับในปัญหาที่เกิดขึ้นของ WADA ที่ส่งตัวอย่างเข้าศูนย์ฯไปเพียง 1,500 ตัวอย่าง เพราะมีปัญหาในเรื่องงบประมาณของนักกีฬา แต่ในอนาคตก็จะเข้าหารือร่วมกันเพื่อทำให้ศูนย์ฯแห่งนี้ผ่านเกณฑ์ให้ได้ ทั้งนี้ที่ประชุม ไม่ว่าจะเป็น นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เลขา กมธ.กีฬาหรือนายภราดร ปริศนานันทกุล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สนับสนุนให้มีการต่อยอดศูนย์ฯแห่งนี้เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องร่วมกันพัฒนา


ด้านนายบุญลือ ประเสริฐโสภา ป.กมธ.กีฬา กล่าวสรุปว่า การหารือครั้งนี้ ปัญหาที่เกิดจากข่าว WADA ผลการชี้แจงทำให้ทราบว่า เกิดจากปัญหางบประมาณ ทั้งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก็มีงบประมาณ แต่คงจะมีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการ จึงขอให้ทั้ง 4 หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยมหิดล ทางผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ความสำคัญหันหน้าเข้ามาปรึกษาหารือทำการปรับปรุงร่วมกันให้ทันสมัยซึ่งเชื่อว่าจะเป็นทางออก ที่จะทำให้ WADA กลับมายอมรับและอนุญาตให้เปิดการดำเนินการต่อไป ที่ยังเป็นความหวังที่ประเทศไทย จะมีศูนย์ตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา ที่ได้รับการยอมรับเป็นอันดับต้นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อย่างไรก็ตามมีรายงานเพิ่มเติมว่า กรณีปัญหาศูนย์ตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา ม.มหิดล คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร จะเข้าไปตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาอีกครั้งในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 นี้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น