xs
xsm
sm
md
lg

พ่อเมืองอุดรฯ นำชาวบ้านดุงเกี่ยวข้าวแปลงสาธิต ศก.พอเพียงในพระดำริพระองค์ภา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อุดรธานี - พ่อเมืองอุดรฯ นำข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น คนต้นแบบตำบลวังทอง ประชาชนและนักเรียนในอำเภอบ้านดุงเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันนี้ (19 พ.ย.) ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริฯ ที่บ้านวังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ประธานแม่บ้านมหาดไทย นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องที่ คนต้นแบบตำบลวังทอง ประชาชน เยาวชนและนักเรียนในพื้นที่อำเภอบ้านดุงและจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิต

ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีรับสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พลังมวลชนทุกหมู่เหล่าและคนต้นแบบตำบลวังทองปักดำนาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เนื้อที่จำนวน 2 ไร่ 2 งาน ในลักษณะการผลิตข้าวอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งพันธุ์ข้าว กข 6 ที่ปักดำได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าว
บัดนี้อายุข้าวพร้อมที่จะดำเนินการเก็บเกี่ยว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าว ณ บริเวณแปลงนาสาธิตแห่งนี้ โดยปีนี้คาดว่าผลผลิตที่ได้จะสูงกว่าปีที่ผ่านๆ มาหรือประมาณ 800 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ได้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริฯ ขอพระราชทานพระราชานุญาตแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรตำบลวังทองไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลผลิตต่อไปนายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอบ้านดุง กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ จัดตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน

โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพื้นฐาน ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...