xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์เชียงใหม่แจงยังไม่อนุญาตตั้งแผงค้าบนข่วงประตูท่าแพ แค่หารือรูปแบบกิจกรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เชียงใหม่ - พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ออกโรงแจงยังไม่มีการอนุญาตตั้งแผงค้าบนข่วงประตูท่าแพ แลนด์มาร์กสำคัญกลางเมือง ย้ำ ณ ขณะนี้แค่หารือรูปแบบกิจกรรม หลังตัวแทนฝ่ายการเมืองตั้งเรื่อง ด้านกรมศิลป์วางกฎชัดต้องไม่ใช้เพื่อการค้า

นายประเสริฐ ฝายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกมาชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวสารเรื่องการอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าบนลานประตูท่าแพ แลนด์มาร์กสำคัญกลางเมืองเชียงใหม่ ว่า ก่อนหน้านี้ นายพรชัย จิตนวเสถียร ในนามของตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดเชียงใหม่ขณะนั้น ได้ยื่นเรื่องถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ 3 ก.ค. 62

เพื่อความช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้ประกอบการค้าขายบนถนนคนเดินวันอาทิตย์ โซน 7 ข่วงประตูท่าแพ ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตามนโยบายของ คสช. และปรับปรุงภูมิทัศน์บนลานท่าแพ โดยให้หยุดจำหน่ายสินค้าทุกชนิด ตั้งแต่ 17 ม.ค. 59 ทำให้ขาดรายได้หลักในการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว และไม่มีอาชีพหลักอื่น จึงขอให้มีการช่วยเหลือให้กลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวได้กลับมาใช้พื้นที่บนลานประตูท่าแพในการจำหน่ายสินค้าอีกครั้งหนึ่ง

ต่อมารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในดำเนินการหารือกับหน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการประชุมหารือไปเมื่อวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา เป็นการนำข้อมูลผลกระทบทั้งด้านดีและด้านเสียจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

พร้อมให้นายพรชัย จิตนวเสถียร ในฐานะผู้ยื่นเรื่อง ดำเนินการจัดทำรูปแบบ ลักษณะของกิจกรรม รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อส่งมอบให้สำนักงานศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ พิจารณาอีกครั้ง ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาในขั้นต่อไป

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ย้ำว่า ขณะนี้เป็นเพียงการหารือเท่านั้น ยังไม่ได้มีการอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แต่อย่างใด และในระยะแรกนี้เป็นเพียงการหารือเรื่องรูปแบบของการจัดกิจกรรม และจะต้องคำนึงถึงการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะข่วงประตูท่าแพนั้นถือเป็นสถานที่สำคัญในด้านการท่องเที่ยว และเป็นสถานที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ซึ่งจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง

อนึ่ง สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่เคยมีหนังสือที่ วธ 0417/573 แจ้งเรื่องข้อกำหนดการใช้สถานที่ลานประตูท่าแพ ไว้ว่า 1. ต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.โบราณสถานฯ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

2. การใช้พื้นที่ต้องเป็นกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ของภาครัฐและเอกชน และเกี่ยวข้องกับงานราชพิธี ประเพณี ศาสนา และการกีฬา 3. การใช้พื้นที่ต้องไม่เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางการค้า และ 4. การใช้พื้นที่ต้องไม่เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถาน หรือเสื่อมเสียภาพลักษณ์อันดีงามของพื้นที่โบราณสถาน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...