xs
xsm
sm
md
lg

พสกนิกรชาวไทยในหลายพื้นที่ ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึก ในวันปิยะมหาราช

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาคกลาง - พสกนิกรชาวไทยในหลายพื้นที่ ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ค่ำวันนี้ 23 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธี จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาคม มูลนิธิ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ และทรงปกครองพระราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุข ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จประพาสตัน เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุขของปวงพสกนิกรในท้องถิ่นต่างๆ พระองค์มีพระราชดำริพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน ทรงนำวิทยาการที่ได้จากการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศมาวางรากฐานการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ

ทั้งการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินการปฏิรูประบบการเงินการคลัง การศึกษา การสาธารณูปโภคด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทำให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าทันสมัย ทรงยกเลิกระบบทาสระบบไพร่ และทรงนำศาสตร์การปกครองของไทยและชาติสากลมาผนวกใช้ในการปกครองพระราชอาณาจักร นำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นภัย ดำรงอธิปไตยและความเป็นเอกราชของชาติไว้ได้อย่างมั่นคง ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองพัฒนาไพบูลย์สืบเนื่องมาจนกาลปัจจุบันพระปรีชาสามารถและพระเกียรติยศเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ

จากนั้น ได้ร่วมจุดเทียนส่งต่อให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาคม มูลนิธิ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชน พร้อมกับยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 วินาที พร้อมร่วมรับชมวีดิทัศน์ “ ปิยมหาราชรำลึก ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

พสกนิกรชาวจังหวัดกาญจนบุรีร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” ที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายบวรศักดิ์ วานิช นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธี

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประธานในพิธีได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย จากนั้นได้ร่วมกันจุดเทียนแสงเทียนสว่างไสวไปทั่วบริเวณ และร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 57 วินาที ต่อจากนั้นได้ร่วมชมวิดิทัศน์ “ปิยมหาราชรำลึก” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...