xs
xsm
sm
md
lg

อจน.เตรียมเซ็นสัญญาดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองราชบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ราชบุรี - องค์การจัดการน้ำเสีย เตรียมเซ็นสัญญาดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองราชบุรี หลังมีสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้

วันนี้ (11 ต.ค.) นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.เขต 1 ราชบุรี นายมานิต นพอมรบดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสุชัย เจนพจารถ รองผู้อำนวยการวิชาและแผน ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย และนายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่บริเวณจุดปล่อยน้ำเสียของชุมชนวัดช่องลม และจุดบำบัดน้ำเสียของชุมชนบริเวณสะพานราชานุเคราะห์

ซึ่งมีเครื่องบำบัดน้ำเสียแต่ไม่สามารถใช้การได้ และบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองราชบุรี เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียของชุมชนอย่างยั่งยืน โดย อจน. เข้ามาทำแผนบริหารจัดการระยะยาวเพื่อวางรากฐานที่ยั่งยืนในการบำบัดน้ำเสีย ตั้งแต่การประเมินงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่แต่เดิมให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทาง อนจ. จะจัดทำข้อตกลงกับทางเทศบาลเมืองราชบุรี การให้บริการรับบริหารและจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเข้าบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาล โดยทาง อนจ.จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหางบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียให้สามารถเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับข้อตกลงนั้น ทาง อจน.จะบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ระยะเวลา 15 ปี โดยมีข้อผูกพันงบประมาณให้แก่เทศบาลต้องสมทบค่าใช้จ่ายแก่ อจน. ในกรณีที่เทศบาลยังไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียได้ เนื่องจากยังไม่มีเทศบัญญัติจัดเก็บฉบับใหม่ หรือจัดเก็บได้แต่ไม่เพียงพอ โดยในปีแรกค่าใช้จ่ายทั้งหมดทาง อจน.เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนปีที่ 2 ถึงปีที่ 4 เทศบาลต้องจ่ายเงินสมทบให้ อจน.ตามค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง หลังจากปีที่ 5 กรณีที่ไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริหารจัดการน้ำเสีย หรือจัดเก็บได้แต่ไม่เพียงพอนั้น ค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่เพียงพอทางเทศบาลจะร่วมรับผิดชอบกับ อจน.ในสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน โดยเทศบาลจะจ่ายเงินสมทบของแต่ละปีให้ในปีถัดไป

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้มาร่วมกับคณะ โดยท่าน ส.ส.กุลวลี นพอมรบดี ท่านได้นำ อจน. องค์การน้ำเสีย ต้องการจัดการน้ำเสียเข้ามาในพื้นที่มาดูเรื่องระบบน้ำเสียจังหวัดราชบุรี ซึ่งตอนนี้น้ำเสียจะคุมพื้นที่ในเขตเทศบาล เราจะมาดูว่าน้ำเสียที่ลงแม่น้ำแม่กลองมีจุดไหนบ้าง ได้ไปดูที่คลองวัดช่องลม และมาดูที่คลองฝรั่ง และเข้ามาดูระบบบำบัดน้ำเสีย มาตรวจดูว่าการดำเนินการน้ำเสียที่ได้มีการบำบัดมีผลเป็นอย่างไร ซึ่งจริงๆ แล้วได้ข้อมูลมาว่าในการดำเนินการน้ำเสียในระบบจริงแล้วในปัจจุบันในช่วงหน้าแล้งจะมีน้ำเสียที่เข้าระบบประมาณ 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

“ระบบจริงจะรับน้ำเสียได้ถึง 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้ำเสียที่มีการล้นออกไปจะเห็นได้จากคลองวัดช่องลม เนื่องจากว่าน้ำเสียมีการเพิ่มมากขึ้น พอเข้าระบบก็อาจมีการล้นออกไป ต้องมาดูวิธีการแก้ไข โดยขอให้ อจน. องค์การจัดการน้ำเสียมาช่วยในการดีไซน์แก้ไขเพิ่มเติมระบบว่าจะทำอย่างไรให้น้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีให้เข้ามาในระบบทั้งหมด และทางท่าน ส.ส.ท่านก็มาดูว่าพื้นที่ในซอยบ้านไร่ที่เป็นคลองเปิดเพื่อรับน้ำเสียจากคลองบ้านไร่มาลงสู่ระบบบำบัดนี้จะทำอย่างไร ปิดได้ไหมเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร เนื่องจากว่าที่ผ่านมา มีรถที่ตกลงไปและเสียชีวิต อยากให้ทางจังหวัดช่วยแก้ไขโดยทำเป็นโครงสร้างและขยายถนน อันนี้จะรับเรื่องไว้ และจะได้นำประสานกับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อให้มาช่วยในการออกแบบและแก้ไขปัญหาตรงนี้”
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...