xs
xsm
sm
md
lg

เฮลั่นสนั่นดอย! “เจ้ายอดศึก” มอบใบประกาศ นร.ดอยไตแลง เร่งพัฒนาเปิดวิทยาลัยฯ สร้างชาติไทใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ขอบคุณภาพประกอบจากเพจ Tai Freedom และ Loi Tai Leng School
ดอยไตแลง รัฐฉาน - ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง-ครอบครัวทหารไทใหญ่เฮกันลั่นสนั่นดอย..“เจ้ายอดศึก” มอบใบประกาศ นร.จบโรงเรียนเชื้อชาติดอยไตแลง ก่อนส่งเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยทั้งในไทย-รัฐฉาน พร้อมเร่งพัฒนาเปิดวิทยาลัยฯ ต่อ
ขอบคุณภาพประกอบจากเพจ Tai Freedom และ Loi Tai Leng School
พล.อ.เจ้ายอดศึก ประธานสภากอบกู้รัฐฉาน (RCSS) ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ซึ่งจบการศึกษาระดับชั้นต่างๆ จากโรงเรียนเชื้อชาติดอยไตแลง เมื่อวานนี้ (9 ต.ค.) รวมทั้งสิ้น 140 คน

โรงเรียนเชื้อชาติดอยไตแลงตั้งอยู่บนฐานบัญชาการใหญ่ของสภากอบกู้รัฐฉาน (RCSS) บริเวณชายแดนในเขตอำเภอเมืองปั่น จังหวัดลางเคอ รัฐฉานใต้ ตรงข้ามกับ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับนักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานผู้อพยพหนีภัยจากการสู้รบในรัฐฉาน รวมถึงลูกหลานทหารในสังกัด RCSS โดยได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนมาเป็นลำดับ

ปัจจุบันโรงเรียนเชื้อชาติดอยไตแลงเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมตอนปลาย หลักสูตร 12 ปี มีนักเรียนประมาณ 11,000 คน ครู 500 คน
ขอบคุณภาพประกอบจากเพจ Tai Freedom และ Loi Tai Leng School
พิธีมอบประกาศนียบัตรครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมี พล.อ.เจ้ายอดศึก ประธาน RCSS เป็นผู้มอบ โดยนักเรียนที่เข้ารับประกาศนียบัตรแบ่งเป็นนักเรียนซึ่งเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 คน จบมัธยมศึกษาตอนต้น 21 คน จบชั้นประถมศึกษา 37 คน นักเรียนดีเด่น มีคะแนนสอบสูงสุดอันดับ 1-3 รวม 36 คน นักเรียนที่ได้รับรางวัลพากเพียรดีเด่น 1 คน และมียุวชนทหาร ซึ่งเรียนจบชั้นปีที่ 3 เข้ารับประกาศนียบัตรอีก 37 คน

พล.อ.เจ้ายอดศึกได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับประกาศนียบัตร มีใจความโดยสรุปว่า นักเรียนที่จบการศึกษานั้นถือว่าได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่แล้ว อย่างไรก็ตาม ความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนนั้นยังไม่เพียงพอ ทุกคนจำเป็นต้องแสวงหาความรู้รอบตัวเพิ่มเติม และใช้ความรู้ไปในทางที่ถูกต้อง มีคุณธรรม อย่านำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในทางที่ผิด
ขอบคุณภาพประกอบจากเพจ Tai Freedom และ Loi Tai Leng School
จายหลานไต ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการศึกษา RCSS บอกว่า นักเรียนซึ่งจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเชื้อชาติดอยไตแลง ส่วนหนึ่งจะส่งต่อให้เข้าเรียนระดับปริญญาตรีในประเทศไทย ซึ่งได้มีการประสานงานกับมหาวิทยาลัยบางแห่งไว้แล้ว อีกส่วนหนึ่งอาจส่งเข้าไปเรียนต่อในรัฐฉาน

อย่างไรก็ตาม บนดอยไตแลงนั้นมีแผนการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตมีแผนจะเปิดวิทยาลัย เพื่อขยายการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปอีก
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...