xs
xsm
sm
md
lg

วิทยาลัย อี.เทค จัดโครงการบรรพชาสามเณร ถวายพระราชกุศลในหลวง ร.๑๐

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวศรีราชา - วิทยาลัย อี.เทค ร่วมศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.14 และวัดชุมแสงศรีวนาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี จัดโครงการบรรพชาสามเณร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.๑๐ โดยมีนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วม 242 คนเมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (22 ก.ย.) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ร่วมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 และวัดชุมแสงศรีวนาราม ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี จัดโครงการบรรพชาสามเณร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยมี พ.อ.ณฐกร วัชรประทีป ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 เป็นประธานในพิธี และมี ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะนายทหาร อาจารย์ และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม ณ วัดชุมแสงศรีวนาราม จ.ชลบุรี

โครงการดังกล่าวมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จำนวน 242 คนเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 22 ก.ย.-2 ต.ค.2562

พ.อ.ณฐกร วัชรประทีป กล่าวว่า โครงการบรรพชาสามเณร ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 แสดงให้เห็นถึงการปลุกจิตสำนึกให้นักศึกษาวิชาทหารได้มีความกตัญญูต่อบิดา มารดา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่สำคัญยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมตามคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างเข้าใจถ่องแท้ สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...