xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มเครือข่ายเกษตรกาฬสินธุ์หนุนนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กาฬสินธุ์ - รองอธิบดี พพ. ลงพื้นที่ อ.ร่องคำ เผยแพร่องค์ความรู้ในระดับชุมชน กระตุ้นให้ภาคประชาชนใช้พลังงานทดแทน ชูแนวคิด “พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน” กระแสตอบรับดีเยี่ยม กลุ่มเครือข่ายเกษตรหนุนนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน

วันนี้ (19 ก.ย.) ที่ศูนย์ฟื้นภูมิไทย ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ น.ส.นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ “พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน” โดยมีเครือข่ายเกษตรกรรมใน จ.กาฬสินธุ์ จาก 18 อำเภอ และผู้สนใจใช้พลังงานทดแทนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

น.ส.นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสำนักงานในภาคอีสาน คือ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จ.มหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในระดับชุมชน ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของ พพ.ที่จะจัดกิจกรรมองค์ความรู้สู่ชุมชนทั้ง 4 ภาค

ปัจจุบัน ทิศทางการพัฒนาในทุกๆ ด้าน รวมทั้งด้านพลังงานทดแทน ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน ได้กำหนดนโยบายหลายเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมพลังงานในระดับชุมชน

น.ส.นวลจันทร์ กล่าวอีกว่า กระทรวงพลังงานได้กำหนดนโยบายสำคัญด้านพลังงานที่ลงถึงชุมชน โครงการสำคัญคือ การผลักดันสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมลงทุนตั้งโรงไฟฟ้า ทั้งโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ และโรงไฟฟ้าไฮบริด ให้ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน ทั้งจากการขายไฟฟ้าเข้าในระบบ ขายวัตถุดิบ หรือเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเป็นเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้า สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ที่น่าสนใจคือ จะหาช่องทางเงินลงทุนตามแผนงานนี้ เพื่อให้โครงการได้ง่ายขึ้น คาดว่าภายในสิ้นปีนี้คงจะได้เห็นโรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบกัน นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังมีนโยบายผลักดันให้ชุมชนเข้าถึงพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น โดยจะสนับสนุนให้บ้านเรือนในชุมชนติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์รูฟท็อป เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง และไฟฟ้าที่เหลือขายเข้าระบบ โดยจะเพิ่มแรงจูงใจเพิ่มนราคาซื้อไฟฟ้าให้สูงขึ้นกว่าเดิม

ด้าน นายสุภัทรชัย หันจรัส ประธานเครือข่ายเกษตรยั่งยืนจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า ภาคประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัวกับกระแสการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมต้องการเพิ่มการผลิต ลดปัญหาขาดแคลนน้ำ และสามารถผลิตได้ในฤดูแล้ง ทั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำ และแสงสว่าง พร้อมกันนี้ ระดับชุมชนให้ความสนใจมากกับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน

ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ.เป็นหน่วยงานหลักที่จะขับเคลื่อนตามแนวทาง “พลังงานพารวย ช่วยชาติ ช่วยประชาชน” ของกระทรวงพลังงาน บทบาทและภารกิจคือ การส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า พลังงานสะอาด หรือพลังงานทางเลือก ที่ผ่านมา กรมได้ดำเนินโครงการมากมาย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน สร้างความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เพื่อให้เกิดการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินโครงการเหล่านี้เป็นการเกิดและสะสมองค์ความรู้ด้านพลังงาน กรมจึงได้จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อกระจายความรู้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างและลงลึกถึงประชาชน

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน กรมพยายามกระจายจัดกิจกรรมต่อเนื่องไปทุกภูมิภาค วันนี้จัดที่ภาคอีสาน เมื่อเดือนที่ผ่านมา จัดขึ้นที่ภาคใต้ ที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เดือนหน้าจะจัดขึ้นในภาคเหนือที่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และท้ายสุดจะจัดขึ้นที่ภาคกลางในเดือนพฤศจิกายน และยังมีกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ และการเผยแพร่ผ่านสื่ออีกหลายช่องทาง ทั้งหมดนี้เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนเข้าถึงพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...