xs
xsm
sm
md
lg

“ธรรมนัส” โผล่เชียงราย ประกาศแจก ส.ป.ก. 4-01 เกือบแสนไร่ 62 จว.ทั่วประเทศตุลาฯ นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เชียงราย - “ผู้กองธรรมนัส” หลบลมการเมืองขึ้นเชียงราย-พะเยา..ประกาศดีเดย์แจก ส.ป.ก. 4-01 เกือบแสนไร่พร้อมกัน 62 จังหวัดทั่วประเทศตุลาฯ นี้
วันนี้ (15 ก.ย.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.พะเยา และ จ.เชียงราย หนึ่งในนั้นได้เดินทางไปที่บ้านศิริราษฎร์ หมู่ 14 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย เพื่อตรวจดูการยึดพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล แปลงเลขที่ 146 เนื้อที่ประมาณ 509 ไร่ ที่ ส.ป.ก.ได้ยึดคืนตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 36/2559 เพื่อนำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือกลุ่มบุคคลหรือสถาบันเกษตรกรในรูปของการให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ให้เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะราย (รูปแบบสหกรณ์)

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) ซึ่งนำคณะดูที่ดินที่ตรวจยึดคืนดังกล่าวทั้ง 509 ไร่ อยู่ในพื้นที่หมู่ 8, 14, 16 ต.แม่ยาว ถูกพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินโครงการไม้สัก หมายเลข 34 เมื่อ 28 ธ.ค. 2542 เดิมนายทุนซื้อต่อจากราษฎรที่ถือครองอยู่ จากนั้นนำมาปลูกยางพาราและพืชอื่นๆ

ต่อมามีกลุ่มราษฎรในพื้นที่บุกรุกทำไร่ จึงเกิดความขัดแย้ง-ร้องเรียนไปยังกองทัพภาคที่ 3 และศูนย์ดำรงธรรม จ.เชียงราย จึงได้มีการแจ้งให้สำนักงาน ส.ป.ก.เชียงรายเข้าตรวจสอบพบว่ามีนายทุนถือครองแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ โดยมีเพียงสัญญาซื้อขายเท่านั้น ดังนั้น คสช.จึงใช้มาตรา 44 ยึดคืนพื้นที่เพื่อนำมาดำเนินการตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

ร.อ.ธรรมนัสยังเข้าพบชาวบ้านที่ไปรอต้อนรับประมาณ 200 คน พร้อมกล่าวว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายหลักข้อที่ 10 คือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ในข้อที่ 10.2 ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน

โดยจัดสรรที่ดินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกร ตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ำ ป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช้เกษตรกรและผู้ยากจน จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน จัดทำหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภท จัดทำแผนที่แสดงเนวเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ

ตนได้เร่งรัดให้ ส.ป.ก.ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในเขต ส.ป.ก. 4-01 ให้แก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับทั่วประเทศ ในเดือนตุลาคมนี้พร้อมกันทั้งประเทศ 62 จังหวัด 14,385 ราย 15,864 แปลง 90,321 ไร่ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้ประโยชน์คือได้เข้าถึงที่ดินทำกินโดยถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน แหล่งน้ำ ฯลฯ ได้รับการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งกองทุน ส.ป.ก.และ ธ.ก.ส. และที่ดินดังกล่าวจะเป็นมรดกถึงลูกหลานตราบเท่าที่ยังทำอาชีพเกษตรกรรม และไม่มีการขายที่ดินให้แก่บุคคลอื่นด้วยต่อไป

ด้านนายวิณะโรจน์กล่าวว่า นโยบายสำคัญของรัฐบาลคือแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ยังไม่มีที่ดินทำกินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐและการรักษาความมั่นคงของฐานะทรัพยากร รวมถึงสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินที่มีการแก้ไขปัญหาการถือครองที่มิชอบด้วยกฎหมายอีกด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...