xs
xsm
sm
md
lg

ร้อยแก่นสารสินธุ์โชว์ผลงานสะเต็มศึกษาในงาน “Thailand STEM Festival 2019”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวขอนแก่น - แก่นนครวิทยาลัยจัดใหญ่ งาน Thailand STEM Festival 2019 แสดงผลงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ มุ่งบูรณาการความคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง
เวทีเปิดงาน Thailand STEM Festival 2019 เปิดบ้านเปิดความภูมิใจ : แก่นนครวิทยาลัย 2562 มหกรรมบูรณาการความรู้สู่สังคมดิจิทัล
วันนี้ (12 ก.ย.) ที่หอประชุมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานเปิดงาน Thailand STEM Festival 2019 เปิดบ้านเปิดความภูมิใจ : แก่นนครวิทยาลัย 2562 มหกรรมบูรณาการความรู้สู่สังคมดิจิทัล มี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ดร.วีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการ (เชี่ยวชาญ) โรงเรียนแก่นนคร ประธานศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนนักเรียนในเครือข่าย 84 โรงเรียนร่วมเสนอผลงานแข่งขัน

ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics) คือแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ไปใช้เชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งพัฒนากระบวนการผลผลิตใหม่ ควบคู่ไปกับการพัฒนา ดังนั้น การจัดการการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ สู่การพัฒนา สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่า นำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไปด้าน ดร.วีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการ (เชี่ยวชาญ) โรงเรียนแก่นนคร ประธานศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กล่าวว่า งาน Thailand STEM Festival 2019 มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ครู นักเรียนกลุ่มจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเสวนาวิชาการโดยนักวิชาการศึกษา การจัดแสดงนิทรรศการผลงานการจัดเรียนการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนในเครือข่าย

ประกอบด้วย ร.ร.อนุบาลขอนแก่น ร.ร.บ้านโนนรังวิทยาคาร ร.ร.บ้านสะอาด ร.ร.สนามบิน ร.ร.นครขอนแก่น และ ร.ร.ขามแก่นนคร กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจของทูตสะเต็ม ประกวดแข่งขันกิจกรรมทางสะเต็มศึกษาของครูและนักเรียน และการแสดงผลงานของหน่วยงานเอกชน

กิจกรรมครั้งนี้เด็กจะได้เรียนรู้ ได้ฝึกของจริง อีกทั้งจะมีการแข่งขันทักษะที่เรียนมา ดังนั้น การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กไทยให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี เรียนรู้ด้าน Robot เรื่อง AI ซึ่งจะมีส่วนสำคัญที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งนโยบาย 4.0 ที่เน้นตรงๆ คือ ให้เด็กทุกคนสามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง


ขณะเดียวกัน งาน Thailand STEM Festival 2019 ที่แก่นนครวิทยาลัยจัดขึ้นวันนี้ เด็กจะได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์จริงไม่ว่าจะเป็น Robot หรือ AI เครื่องบินบังคับด้วยวิทยุ ล้วนเป็นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ กิจกรรม Thailand STEM Festival วันนี้ เป็นโอกาสดีของเด็กภาคอีสานตอนบน ตื่นตาไปกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แต่ที่เหนือกว่าคือ เด็กสามารถสร้างแรงบันดาลใจ ว่าต่อไปเขาจะต้องเป็นบุคคลเรียนรู้ทางด้านนวัตกรรมด้าน AI ด้าน Robot ให้เพิ่มมากขึ้น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...