xs
xsm
sm
md
lg

วุฒิสภาลงพื้นที่อีอีซี ฟังเสียงชาวบ้าน พบปัญหาเพียบเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวศรีราชา - วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่อีอีซี แหลมฉบัง จ.ชลบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และส่วนราชการ เบื้องต้น พบปัญหาหลายด้าน เผยพร้อมจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข

วันนี้ (11 ก.ย.) พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เช่น การบริหารราชการแผ่นดินในส่วนของข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องที่ ผลกระทบจากโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน และเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ 1 ชั้น 4 เทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง และผู้นำชุมชนให้การต้อนรับในครั้งนี้

โดย นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง กล่าวว่า ปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ คือ ปัญหาด้านการจราจร โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ศรีราชา-แหลมฉบัง ซึ่งอยากให้มีการแก้ไข ดังนี้ คือ 1.โครงการก่อสร้างสะพานต่างระดับถนนสุขุมวิท แยกถนนเมืองใหม่เหนือ (ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง) มูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างเขตที่อยู่อาศัย กับแหล่งงาน ซึ่งปัจจุบันมีประชากรราว 80,000 คน ตามทะเบียนราษฎร แต่มีประชากรแฝงราว 120,000 คน รวมแล้วประมาณ 200,000 คน จนทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของเมืองให้มีความสมดุล รองรับความเจริญที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไป

2.โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองศรีราชา-แหลมฉบัง ขนานทางรถไฟสายตะวันออก ความยาว 11,300 เมตร มูลค่าโครงการประมาณ 6,000 ล้านบาท เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างเมืองศรีราชา กับเมืองแหลมฉบัง ซึ่งเป็นบริเวณที่พักอาศัย กับแหล่งงาน รวมไปถึงการสร้างโครงข่ายการเดินทางภายในระหว่างเมืองใหญ่ที่สำคัญ ในเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี เป็นการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงด้านการคมนาคม ซึ่งที่ผ่านมาได้เสนอโครงการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่เรื่องยังเงียบหาย ดังนั้น จึงฝากคณะวุฒิสภาช่วยเร่งรัดติดตามเรื่องด้วย

ขณะที่ นายณัฐธีระธร พงค์ธนบุญปรีดา ประธานชุมชนหนองแขวะ ต.บึง กล่าวถึงปัญหาการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 309 ถนนระหว่างเมืองสายชลบุรี-หนองคาย ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เช่น ถนนมีความลาดชัน ถนนแยกเข้าตามซอยต่างๆ เข้าออกลำบาก และปัญหาท่อระบายน้ำจากการสร้างถนนสูงกว่าท่อระบายน้ำของประชาชน ทำให้น้ำจากชุมชนไม่สามารถระบายลงสู่ท่อหลักได้ จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และสร้างที่พักจอดรถในพื้นที่ 70 ไร่ ซึ่งจะสร้างมลพิษจากท่อไอเสียสู่ประชาชน ดังนั้น ปัญหาดังกล่าวจึงต้องการให้คณะวุฒิสภา เข้ามาให้ความช่วยเหลือและแก้ไขด้วย

นอกจากนั้น ยังมีปัญหาการเวนคืนที่ดินของประชาชน เพื่อใช้ในก่อสร้างโครงการต่างๆ ของรัฐบาลที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในค่าเวนคืน ปัญหาด้านการรักษาพยาบาล ที่มีแพทย์และพยาบาลไม่เพียงพอในการร้องรับผู้ป่วย

พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางคณะมารับฟังปัญหาในพื้นที่แหลมฉบัง จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี โดยปัญหาที่พบ เช่น การเวนคืนที่ดิน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภค ด้านการรักษาพยาบาล และด้านกฎหมายที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจะนำปัญหาต่างๆ ไปติดตามความคืบหน้าว่าถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาไปถึงไหนอย่างไร เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีความสบายใจขึ้นSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...