xs
xsm
sm
md
lg

ผงะ! สุ่มตรวจเลือด นร.ชายแดนเวียงแก่น พบสารพิษตกค้างเกือบยกโรงเรียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เชียงราย - เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานตรวจเลือด นร.ชายแดนเวียงแก่นซ้ำอีกรอบ..พบสารพิษตกค้างในระดับเสี่ยง-ไม่ปลอดภัยเกือบยกโรงเรียน สุ่มเจาะเลือดตรวจ 211 คน มีเด็กอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแค่ 6 คน

หลังมีการเผยแพร่ข้อมูลจากเภสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลเวียงแก่น อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ที่ระบุว่าพบเด็กนักเรียนโรงเรียนปอวิทยา อ.เวียงแก่น ถึง 97% ได้รับการปนเปื้อนสารอันตรายภายในเลือด และมีเด็กที่อยู่ในระดับปลอดภัยเพียง 27 คนเท่านั้น

ล่าสุดทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ต.ปอ, โรงพยาบาลเวียงแก่น, โรงเรียนปอวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าสุ่มตรวจสุขภาพของนักเรียนระดัมประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 211 คน ผลปรากฏว่าพบมีสารพิษตกค้างในเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยจำนวน 84 คน หรือ 39.80% อยู่ในระดับมีความเสี่ยง 74 คน หรือ 35.10% และพบนักเรียนที่มีผลเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติเพียง 6 คน หรือแค่ 2.84% เท่านั้น ที่เหลือจะเป็นกลุ่มที่ปนเปื้อนเล็กน้อย

นายเอกราช ลือชา ผู้อำนวยการโรงเรียนปอวิทยาคม กล่าวว่า โรงเรียนปอวิทยาคมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 437 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย ทั้งม้ง ขมุ ไทลื้อ ฯลฯ แต่ก็มาจากครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเหมือนกัน

ผลเลือดที่มีสารพิษตกค้างจำนวนมากดังกล่าวจึงอาจมาจากเด็กๆ ติดตามพ่อแม่ไปทำไร่-ทำสวนในบางช่วง หรือรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อน ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงจะเร่งรณรงค์ให้เด็กๆ และครอบครัวนำผักปลอดสารเคมี และผักอินทรีย์มาปรุงอาหาร ส่วนที่โรงเรียนก็ใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัย เน้นประเภทพืชผักอินทรีย์เป็นหลัก ส่วนในระยะยาวก็จะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานสาธารณสุข อ.เวียงแก่น กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน ฯลฯ มาร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังต่อไป

ด้านนายศรีศักดิ์ วงค์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ปอ กล่าวว่า สถิติสารพิษตกค้างต่อจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่พบถือว่าน่าตกใจและน่าเป็นห่วง ซึ่งที่ผ่านมาการสุ่มตรวจจะเน้นไปที่กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ใหญ่เป็นหลัก แต่ครั้งนี้กลับพบในเด็กเป็นจำนวนมาก ตนจึงเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของเด็กในอนาคต เพราะหากร่างกายมีสารพิษปนเปื้อนก็อาจก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ จากสารเคมีดังกล่าว

ดังนั้นจึงจะร่วมกับโรงพยาบาลเวียงแก่น ผู้ปกครอง โรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับตรวจสอบว่าสารพิษดังกล่าวไปอยู่ในร่างกายของเด็กๆ ได้อย่างไร เช่น การใช้สารเคมีทางการเกษตร การรับประทานอาหารปนเปื้อน การใช้สารเคมีเพื่อกำจัดยุงหรือแมลง ฯลฯ เพื่อจะได้แก้ไขได้อย่างได้ผล

ขณะที่นางจุฑามาศ ราชประสิทธิ์ ผู้จัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและชุมชนต้นน้ำเชียงราย มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา กล่าวว่า มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนโรงรียนในโครงการเด็กดอยกินดี มีการจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมให้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ปลอดสารเคมีและการออกกำลังกาย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเด็กๆ ไม่ได้บริโภคหรือใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนตลอดเวลา ส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านหรือนอกบ้านที่ไม่ใช่โรงเรียน ดังนั้นจึงจะดำเนินโครงการเพิ่มด้วยการร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตามหมู่บ้านต่างๆ รณรงค์ลงไปถึงหมู่บ้านต่างๆ ด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...