xs
xsm
sm
md
lg

ตรึม!คนแห่ร่วมเวทีกัญชากับวิถีไทยเมืองแพร่เต็มห้อง สธ.ประกาศปลดชื่อพ้นบัญชียาเสพติดแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แพร่ – เมืองแพร่เปิดเวที “กัญชากับวิถีไท” คนแห่ร่วมเกินเป้ากว่า 1 เท่าตัว จนเต็มห้องประชุมฯ เผย รมว.สธ.ลงนามประกาศยกกัญชีพ้นบัญชียาเสพติดฯแล้ว เชื่อเปิดทางกลุ่มวิชาชีพแพทย์-หมอพื้นบ้าน พัฒนากัญชารักษาโรคได้มากขึ้น
วันนี้(31 ส.ค.) นายวัฒนา ผาทอง รองนายก อบจ.แพร่ เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา “กัญชากับวิถีไท” ที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ ท่ามกางผู้สนใจเข้าร่วมล้นหลามกว่า 2 พันคน สูงกว่าเป้าหมายลงทะเบียน 1,000 คน กว่า 1 เท่าตัว

นายวัฒนา กล่าวว่าเวทีกัญชากับวิถีไท เป็นเวทีให้ความรู้ต่อประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมในการเข้าถึงยาที่ผลิตจากกัญชา ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จังหวัดแพร่มีผู้สนใจและเกิดการพัฒนาเป็นไปตามกฎหมาย ข้อสำคัญ ยาที่ทำจากกัญชาต้องเป็นยาของชุมชนและคนส่วนใหญ่ได้เข้าถึงมากกว่าปล่อยให้เป็นยาที่ต้องซื้อหาด้วยราคาสูง หรืออยู่ในมือผู้ผลิตที่เป็นนายทุน

โดยมีนายแพทย์สมนึก ศิริพานทอง กรรมการสมาคมดีเลชั่นแห่งประเทศไทย และ พญ.อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล นายกสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง “มุมมองของหมอกับกัญชา ปัญหา อนาคตกัญชาไทย” , พ.ต.ท.หญิง ดร.ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ สมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ บรรยายเรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องและร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้คุณ” , ศาสตราจารย์ ดร.อรรถ นนทจักร ประธานที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภูพาน บรรยายเรื่อง “ตำรับยากัญชาภูมิปัญญาวิถีไท” , อาจารย์ประทีป แตงทอง ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจรแห่งประเทศไทย ให้ความรู้เรื่อง “ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานไร่กัญชา ; แปลงต้นแบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานสากล” และอาจารย์ประทีป อินแสง รองประธานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจรแห่งประเทศไทย เล่าถึงแนวทางการขับเคลื่อนและการจดแจ้งวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจรแห่งประเทศไทย

และในโอกาสเดียวกันนี้นายรักเกียรติ สารทอง ประธานวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจรแห่งประเทศไทย และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจรจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ได้เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงทิศทางการพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ ที่กำลังถูกปลดล็อก โดยล่าสุด 30 ส.ค.ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยกเลิกกัญชาจากรายชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

แพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล นายกสมาคมแพทย์อาชีเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สพอท.) กล่าวในช่วงแถลงข่าวว่า ถือเป็นโอกาสดีที่มีประกาศกระทรวงดังกล่าว เป็นการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษ ซึ่งปัจจุบันการห้ามทางกฎหมายขัดแย้งต่อการพัฒนากัญชาเป็นยารักษาโรค ทำให้ประชาชนสับสน นำไปสู่การใช้ที่ไม่ถูกต้องจนเกิดอันตราย และเป็นโอกาสดีที่จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดแรกที่มีเวทีทางวิชาการกับแนวทางอนุญาตของรัฐ ดังนั้นผู้ที่ใช้กัญชาอย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญ

นายประทีป อินแสง กล่าวว่า การอนุญาตหรือปลดล็อกกัญชา เป็นโอกาสที่จะพัฒนากัญชาเพื่อการรักษาโรค ผ่านกลุ่มวิชาชีพแพทย์แผนปัจจุบัน ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกติ์ และหมอพื้นบ้าน ที่มีสิทธิในการใช้สมุนไพรกัญชารักษา ซึ่งจะพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจและสุขภาพในท้องถิ่นต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...