xs
xsm
sm
md
lg

ชาวอ.โคกโพธิ์ไชยยิ้มแป้น! รัฐมอบโฉนดที่ดินให้กว่า119แปลง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวขอนแก่น-นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น มอบโฉนดที่ดินกว่า 119 แปลง ตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน เผยนำเทคโนโลยีรังวัดระบบดาวเทียมแบบจลน์ที่ทันสมัย ถูกต้องแม่นยำสูง รังวัดที่ดิน มุ่งยุติข้อขัดแย้ง

วันนี้ (28ส.ค.62) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ในท้องที่ ต.โพธิ์ไชย ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น รวมจำนวน 119 แปลง ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ยุติข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดิน

มีนายนิติรัฐ ไชยศรี ผอ.ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จ.ขอนแก่น, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้เป็นกลไกขับเคลื่อน และการจะเคลื่อนย้ายหลักเขตไม่สามารถทำได้เหมือนที่ผ่านมา จะถูกควบคุมอย่างใกล้ชิด ด้วยระบบ RTK GNSS Network

นายนิติรัฐ ไชยศรี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จ.ขอนแก่น กล่าวว่า กรมที่ดินมีโครงการ เดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินให้ยุติด้วยดี และมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบโฉนดที่ดินให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว ให้ประชาชนมีโฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน ความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ สามารถประกอบการพัฒนาอาชีพของตนเองให้เจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน


ตามนโยบายของรัฐบาลเร่งรัด ให้ออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ต้องการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สำหรับการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดิน รวมทั้งถือเป็นหลักทรัพย์สำคัญสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้สนองตอบนโยบายดังกล่าว ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้สำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ในพื้นที่ อำเภอชุมแพ, มัญจาคีรี, แวงน้อย และโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น โดยนำเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียมแบบจลน์ และวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย ถูกต้องแม่นยำสูงมาใช้ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนท้องถิ่น ท้องที่และภาคประชาชน

เจ้าหน้าที่ได้ออกรังวัดตามที่เจ้าของที่ดินนำทำการรังวัด และตกลงแนวเขตร่วมกัน และหากที่ดินแปลงไหนไม่สามารถตกลงกันได้ จะให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยจนเป็นที่ยุติ เพื่อระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินให้ลุล่วง ด้วยดี


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...