xs
xsm
sm
md
lg

กรุงเก่ายกมาตรฐานมวยไทย หวังก้าวไกลสู่สากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระนครศรีอยุธยา - กรุงเก่าจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวย ระดับ A, B - License หวังพัฒนามาตรฐานผู้ฝึกสอนมวยไทยอาชีพ ก้าวไกลสู่สากล

วันนี้ (27 ส.ค.) ที่คลองสวนพลูรีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวย ระดับ A, B - License โดยมี นายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาและกำกับควบคุมกีฬามวย สำนักงานคณะกรรมการการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายสำเริง อดิษะ เจ้าของมวยค่ายมวยคลองสวนพลูรีสอร์ทยิม และคณะวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมกว่า 100 คน ทั้งนี้ ยังมีนักมวยไทยชื่อดัง เช่น สามารถ พยัคฆ์อรุณ ขาวผ่อง สิทธิชูชัย และครูมวยเข้าร่วมอีกมากมาย

นายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาและกำกับควบคุมกีฬามวย กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ในการส่งเสริมคุ้มครองกำกับและดูแลบุคคลในวงการกีฬามวยให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งในการปลูกฝังความรู้ ทักษะความสามารถ และประเพณีอันดีงามของศิลปะมวยไทย ให้ได้รับการสืบทอดเป็นมรดกประจำชาติและยังพัฒนาก้าวไกลสู่สากล

ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย ระดับ A, B License ขึ้นระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม-5 กันยายน 2562 ณ คลองสวนพลูรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ให้มีศักยภาพสูงขึ้น และดำเนินการฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาศิลปะแม่ไม้มวยไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้วิสัยทัศน์ “มวยไทยเอกลักษณ์ไทย เข้มแข็งในการเป็นกีฬาอาชีพ พัฒนาสู่สากลสร้างคนสร้างรายได้ และสร้างชาติ”Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...