xs
xsm
sm
md
lg

เสมือนจริง! สนามบินเชียงใหม่ระดมทุกหน่วยซ้อมใหญ่รับเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้-ระเบิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ขอบคุณภาพข่าวจากการท่าอากาศยานเชียงใหม่
เชียงใหม่ - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ้อมใหญ่แผนรับเหตุเพลิงไหม้-ระเบิดสนามบินเต็มรูปแบบ ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ
นายมนตรี มงคลดาว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเมื่อ 23.30 น.ที่ผ่านมา (22 ส.ค.)

เพื่อทดสอบความรวดเร็ว ถูกต้อง และความชำนาญเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวางแผน การควบคุมและสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนทดสอบขีดความสามารถของเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การดับเพลิงและกู้ภัย การแพทย์ ข่ายการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ ผู้โดยสาร และสายการบิน


ด้านนายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินในปีนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องฝึกซ้อมเรื่องเพลิงไหม้และการระเบิด (Structural Fires and Explosions) เนื่องจากอัคคีภัยถือเป็นภัยร้ายแรงประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอัคคีภัยเกิดในพื้นที่ที่มีผู้คนอยู่จำนวนมาก มีวัสดุอุปกรณ์และเอกสารสำคัญ เช่นสนามบิน ความเสียหายที่เกิดขึ้นย่อมกระทบถึงภาพลักษณ์ชื่อเสียง ความเชื่อมั่นของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ การระงับเหตุด้วยความรวดเร็ว บนพื้นฐานการบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะเป็นการลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแล้ว ยังแสดงถึงความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการอีกด้วย

สำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้กำหนดสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ต้นเพลิงอยู่ที่บริเวณใต้ฝ้าเพดานสำนักงานด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ และลุกลามขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว หัวหน้าพนักงานเวรได้แจ้งผู้บังคับบัญชาและขออนุมัติใช้แผนฉุกเฉิน รวมทั้งขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

พร้อมกันนี้ ได้อพยพผู้โดยสารออกจากอาคารไปรวมกันที่บริเวณลานจอดอากาศยาน และเคลื่อนย้ายอากาศยานที่จอดประชิดอาคารไปยังหลุมจอดระยะไกล จนกระทั่งสามารถควบคุมเพลิงได้ในที่สุด และคัดแยกผู้โดยสารขาเข้าและขาออกเพื่อเข้าสู่กระบวนการให้บริการตามปกติต่อไป

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วย เช่น กองบิน 41 ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลตำบลสุเทพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และคณะกรรมการธุรกิจการบินเชียงใหม่ (Airline Operators Committee : AOC) ที่ได้สนับสนุนอากาศยาน รถดับเพลิง และบุคลากรเข้าร่วมฝึกซ้อม ครบตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

อนึ่ง ตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 82 ว่าด้วยระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน และตามมาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีในภาคผนวกที่ 14 ตอนที่ 7 ว่าด้วย “การวางแผนรับเหตุฉุกเฉินของท่าอากาศยาน” DOC 9137 กำหนดให้ท่าอากาศยานต้องมีแผนฉุกเฉิน พร้อมทั้งให้ดำเนินการฝึกซ้อมบนโต๊ะจำลอง (Table top Exercise) อย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง ยกเว้นในช่วงเวลาหกเดือนที่ดำเนินการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ การฝึกซ้อมบางส่วน (Partial Exercise) อย่างน้อยปีละครั้ง สำหรับในปีที่ไม่มีการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบหรือแล้วแต่กำหนด และการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full scale Exercise) อย่างน้อยสองปีต่อครั้ง ประกอบกับนโยบายด้านความปลอดภัยของ ทอท.ได้กำหนดให้ท่าอากาศยานในกำกับดูแลทุกแห่ง ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปีงบประมาณ

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...