xs
xsm
sm
md
lg

เกษตรจังหวัดระยอง เปิดโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ระยอง เกษตรจังหวัดระยอง ร่วมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันนี้ (20 ส.ค.) นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรสะพร้าวโฮมสเตย์ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจงระยอง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มผลิตและบริหารจัดการร่วมกัน พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการลดต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการบริหารจัดการศัตรูข้าวที่เหมาะสม

โดยมี นายบุญส่ง อี๊งเจริญ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จ.ชลบุรี มีเกษตรกรในพื้นที่ 110 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายเข้าร่วม
 
นายนิพนธ์ กล่าวว่า กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เป็นการรวมกลุ่มการเกษตรที่มีกิจกรรมเดียวกัน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตามระยะการเจริญเติบโตของพืชตลอดฤดูกาลการผลิต และยังได้กำหนดประเด็นในการเรียนรู้ สอดคล้องต่อปัญหาและความต้องการของเกษตรกร มีการศึกษา ทดลองพิสูจน์ทราบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ซึ่งเกษตรกรจะได้เรียนรู้ด้วยการค้นพบด้วยตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง

ภายในงานยังประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์สำหรับใช้ในนาข้าว การดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร และการจัดฐานเรียนรู้ เช่น ฐานการคัดเลือกและเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว ฐานการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ ฐานการทำฮอร์โมนนมสดและฮอร์โมนไข่


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...