xs
xsm
sm
md
lg

(ชมคลิป) “ธรรมนัส” โปรยยาหอมเกษตรกรน่าน ดันหมอนยางฯ ประชารัฐปีนี้-ตั้งศูนย์แปรรูปแก้ยางราคาตก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


น่าน - รมช.เกษตรและสหกรณ์โปรยยาหอมเกษตรกรน่าน เร่งดันตั้งศูนย์แปรรูปยางพาราภาคเหนือ-เดินหน้าหมอนยางฯ ประชารัฐปีนี้ พร้อมเปิดตลาด อ.ต.ก.เป็นตัวกลางขายสินค้าเกษตรแก้ปัญหาราคาตกร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ-รับทราบผลการทำงานและปัญหา และมอบนโยบายการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดน่านสุดสัปดาห์นี้ พร้อมเดินทางไปดูสหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง ที่เปิดรับซื้อน้ำยางและแปรรูปยางแผ่นรมควันแห่งเดียวของจังหวัด แต่ถูกไฟไหม้เสียหายตั้งแต่ปี 2560 จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รื้อถอน-ปรับปรุงให้ดีขึ้น เนื่องจากขาดงบประมาณ ทำให้ขาดโกดังเก็บยาง รวมทั้งอุปกรณ์ และโรงอบในการแปรรูปยางแผ่น

โอกาสนี้ นายพริม เอื้องแก้ว ประธานเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดน่าน ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องขอการช่วยเหลือเรื่องราคายางพาราที่ตกต่ำ ปัญหาตลาดรับซื้อ โรงงานแปรรูป และผลิตยางแท่งในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิที่ดินโครงการกระตุ้นการใช้ยางพารา อย่างถนนยางพาราซอยล์ซีเมนต์

รมช.เกษตรฯ ได้รับปากจะเร่งแก้ไขปัญหา ผลักดันให้มีศูนย์กลางการแปรรูปยางพาราในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อรับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราภาคเหนือ โดยจะกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ส่งเสริมการผลิต แปรรูป จนถึงการตลาด

และจะเดินหน้าโครงการ "หมอนยางพาราประชารัฐ" ภายในปี 2562 นำยางพารามาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มีความหลากหลาย-ได้มาตรฐาน ซึ่งจะสามารถผลักดันผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูปให้เป็นสินค้าส่งออก จะช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้มั่นคงยิ่งขึ้นในอนาคต

อีกทั้งจะเร่งผลักดันมาตรการประกันราคาผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรทำแล้วมีกำไร พร้อมเตรียมผลักดันโครงการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ขจัดปัญหาขายผลผลิตไม่ได้-ราคาตกต่ำ จนเกษตรกรต้องประสบปัญหาขาดทุน และถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางเรื้อรังมานาน

“สิ่งที่ต้องเร่งทำนอกจากผลักดันราคาสินค้าเกษตรให้ปรับตัวสูงขึ้น ไม่ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางเหมือนที่ผ่านมาแล้ว จะต้องเร่งให้เกษตรกรปลูกพืชผลให้ตรงความต้องการผู้บริโภค ความต้องการของตลาด โดยจะเชิญกลุ่มพ่อค้า หรือผู้ส่งออกสินค้าเกษตรมาหารือ เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยพยุงราคาให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกรต่อไป”

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...