xs
xsm
sm
md
lg

สันนิบาตสหกรณ์กาฬสินธุ์ติวเข้ม พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับที่ 3 พร้อมรับการขับเคลื่อนครั้งใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กาฬสินธุ์ - สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ติวเข้มหลักสูตร “พระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 กับการบริหารงานสหกรณ์” เตรียมพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ในเมืองน้ำดำเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (11 ส.ค.) ที่ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งเป็นเทศไทย เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 กับการบริหารงานสหกรณ์” ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เตรียมพร้อมสำหรับกฎหมายสหกรณ์ที่แก้ไขใหม่ และร่วมกับขับเคลื่อนของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โดยมี พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของสหกรณ์ต่างๆ ใน จ.กาฬสินธุ์ ทั้ง 80 แห่ง กว่า 200 คนเข้าร่วม

พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ในหลักการที่สำคัญหลายประการ เช่น การเพิ่มอำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสหกรณ์ และบทกำหนดโทษที่สูงขึ้น

รวมถึงเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยกำหนดให้มีการออกกฎกระทรวง เพื่อการดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์ทั้ง 2 ประเภทเพิ่มเติมในเรื่องที่สำคัญ

ซึ่งผู้บริหารสหกรณ์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการใช้กฎหมาย เพื่อบริหารจัดการสหกรณ์ และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้อง ดังนั้น สันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ จึงได้จัดอบรมครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกฎหมายสหกรณ์ที่แก้ไขใหม่ และร่วมกันขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ด้าน นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งเป็นเทศไทย กล่าวว่า ระบบสหกรณ์ถือเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญที่สุด ซึ่งประเทศไทยมีสหกรณ์ทั้งหมด 8 พันกว่าแห่ง ดูแลเกษตรกรกว่าครึ่งของประเทศ และที่สำคัญการดำเนินการของสหกรณ์นั้นไม่ได้หวังผลกำไร แต่เป็นการทำให้ประชาชนอยู่ได้ โดยสันนิบาตสหกรณ์พยายามทำความเข้าใจกับขบวนการสหกรณ์ทั้งระบบ โดยเฉพาะใน จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีกว่า 80 แห่ง

ซึ่งหากคิดมูลค่าแล้วจะทำให้จังหวัดเดินหน้าได้ หากสหกรณ์ต่างๆ เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัด ซึ่งในวันนี้จึงต้องทำความเข้าใจกันในระบบสหกรณ์ให้ชัดเจนขึ้น ว่า เรามีอุดมการณ์ไม่ได้หวังผลกำไร แต่ให้ประชาชนอยู่ได้ และกรณีกฎหมายใหม่ที่ออกใช้บังคับอาจมีผลกระทบต่อสหกรณ์บ้างจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมเดินหน้าในการดำเนินงานต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...