xs
xsm
sm
md
lg

ประธานมูลนิธิสืบฯ ค้านเส้นทางการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์-ลำอีซู ตัดผ่านกลางป่าสลักพระ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กาญจนบุรี - “ศศิน เฉลิมลาภ” ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร คัดค้านเส้นทางการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์-ลำอีซู ตัดผ่านกลางป่าสลักพระ เผยขอให้มีการพิจารณาเส้นทางอื่น หวั่นส่งผลกระทบต่อสิ่วแวดล้อม และสัตว์ป่า

นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เปิดเผยว่า วันนี้ (7 ส.ค.) มูลนิธิสืบฯ มีหนังสือไปถึง ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เรื่อง ขอคัดค้านเส้นทางการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ไปยังอ่างเก็บน้ำลำอีซู ที่ตัดผ่านกลางพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และเสนอให้ศึกษาความเหมาะสม และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดกาญจนบุรี เฉพาะแนวทางเลือกที่อยู่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากข่าวเพจสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หัวข้อ “ชาวบ้านหนุน สทนช. แก้แล้งอีสานกาญจน์ ชงทบทวนแนวทางสร้างอุโมงค์ผันน้ำเขื่อนศรีนครินทร์-อ่างเก็บน้ำลำอีซู” ที่ได้มีการนำเสนอข่าวเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

โดยในข่าวระบุเพิ่มเติมว่า “จากการเสวนาที่ผ่านมา ผู้นำชุมชนในพื้นที่เสนอให้ทบทวนแนวทางเลือกการผันน้ำ เนื่องจากเห็นว่า แนวทางเลือกการผันน้ำแนวทางที่ 1 คือ การทำอุโมงค์ผันน้ำระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร จากเขื่อนศรีนครินทร์ไปยังอ่างเก็บน้ำลำอีซู ด้วยแรงโน้มถ่วง เป็นทางเลือกที่ควรดำเนินการ

เนื่องจากเป็นระยะทางผันน้ำที่สั้น สามารถก่อสร้างเสร็จใช้งานได้เร็วกว่า และผันไปลงอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ที่อยู่ในพื้นที่สูงเหมาะแก่การกระจายน้ำ แต่ สทนช. ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาวิจัยในพื้นที่ ซึ่งในเรื่องนี้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยผู้ตรวจราชการจะเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมและลงพื้นที่หาข้อสรุปต่อไป

สำหรับการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ ท่าล้อ-อู่ทอง ที่ปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากติดปัญหาเรื่องที่ดิน สทนช. มอบหมายให้กรมชลประทาน ร่วมกับ อบต.ในพื้นที่จัดทำแผนงานบรรจุลงในแผนปฏิบัติการระดับลุ่มน้ำและเสนอในที่ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการลุ่มน้ำแม่กลองที่ สทนช. จะจัดขึ้นในช่วง 22-23 ส.ค.2562 พิจารณา โครงการใดมีความพร้อมให้เร่งเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล”

นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เปิดเผยว่า ดังนั้นมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จึงขอคัดค้านแนวทางเลือกดังกล่าว เนื่องจากจะตัดผ่านกลางพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระโดยตรง ซึ่งมีการสำรวจพบทั้งเสือโคร่ง เลียงผา เก้งหม้อ ละองละมั่ง และแมวลายหินอ่อน

หากมีการศึกษาที่ต้องทำการขุดเจาะสำรวจระดับความลึกดิน ซึ่งผ่านลุ่มน้ำชั้น 1A มีพื้นที่ขุดเป็นยอดเขาสูงชันมากกว่า 1,000 เมตร นอกจากนี้ ยังต้องมีการขุดเจาะพื้นที่ที่มีชั้นหิน โดยจะทำการเจาะตัวอย่างหินทุกช่องความลึก 3-5 เมตร จนถึงก้นหลุมเจาะพื้นที่ดังกล่าวตามเส้นทางที่เลือก ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจะได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งจากเครื่องจักรและคนที่เข้าไปทำการสำรวจพื้นที่

หากดำเนินการสำรวจจะเป็นการรบกวนถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าอย่างรุนแรง รวมทั้งอาจมีปัญหาการเข้าบำรุงรักษาในพื้นที่ จึงขอเสนอให้พิจารณาเส้นทางผันน้ำเส้นทางอื่นโดยคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...