xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายฯ ชุมชนคนโคราช-พอช.มอบบ้านพอเพียง 430 ครอบครัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นครราชสีมา - เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน จ.นครราชสีมา ร่วมมือ พอช.มอบบ้านพอเพียงชนบท ซ่อมแซมบ้านเรือนที่มีสภาพทรุดโทรม ฐานะยากจนใน จ.นครราชสีมา รวม 430 ครอบครัว เผย 3 ปี พอช.สนับสนุนการซ่อมแซมบ้านพอเพียงทั่วประเทศแล้ว 352,000 หลัง ตั้งเป้าปี 2563 สนับสนุนอีก 40,000 หลัง

วันนี้ (31 ก.ค.) เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน จ.นครราชสีมา ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ และหน่วยงานภาคี ร่วมกันจัดงาน ‘โครงการมอบบ้านพอเพียง เพื่อคนพอเพียงจังหวัดนครราชสีมา’ ที่โรงเรียนบ้านดอนชมพู (สังฆประชานุเคราะห์) ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เพื่อมอบบ้านพอเพียงให้แก่ประชาชนที่มีสภาพบ้านเรือนทรุดโทรมและมีฐานะยากจน ดำเนินการซ่อมแซมบ้านในปี 2560-2562 จำนวน 430 ครัวเรือน ในพื้นที่ 19 ตำบลใน จ.นครราชสีมา

นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ เป็นประธานพิธีมอบบ้านพอเพียง มีนายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง และสมาชิกเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลต่างๆ เข้าร่วมงานประมาณ 600 คน

นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า พอช.ทำงาน 4 เรื่องใหญ่ คือ 1. สภาองค์กรชุมชนตำบล ที่ขับเคลื่อนโดยผู้นำชุมชนในตำบลต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ มาร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 2. สวัสดิการชุมชน โดยให้ชาวบ้านออมเงินกันวันละ 1 บาท เพื่อนำเงินกองทุนมาช่วยเหลือกัน ตั้งแต่เกิด เจ็บป่วย แก่ และตาย รวมทั้งช่วยเรื่องภัยพิบัติ อาชีพ สิ่งแวดล้อม และเยาวชน

ปัจจุบันมีกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศประมาณ 6,000 กองทุน 3. เรื่องบ้าน มี 5 ประเภท เช่น บ้านมั่นคง บ้านประชารัฐริมคลองลาดพร้าว รวมทั้งบ้านพอเพียงชนบท และ 4. เรื่องเศรษฐกิจและสิทธิชุมชน ซึ่งทั้ง 4 เรื่องนี้ พอช.ขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนให้ชาวบ้านบริหารและจัดการตนเอง เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง ทำให้พี่น้องประชาชนมีความผาสุก พูนสุข และสุขเกษม

“ส่วนโครงการบ้านพอเพียงชนบทนี้ พอช.ร่วมกับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน ร่วมกันสำรวจผู้มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในชนบทที่มีสภาพบ้านเรือนทรุดโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรง และมีฐานะยากจน โดย พอช.สนับสนุนการซ่อมแซมบ้านครัวเรือนหนึ่งไม่เกิน 18,000 บาท และภาคประชาชน รวมทั้งภาคเอกชนร่วมสนับสนุนงบประมาณและแรงงาน ดำเนินการไปแล้ว 76 จังหวัด 5,362 ตำบล รวม 352,000 ครัวเรือน และในปี 2563 หากได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจะดำเนินการสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยได้อีก 40,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ” นายไมตรีกล่าว

ทั้งนี้ โครงการบ้านพอเพียงชนบทเป็นส่วนหนึ่งของ ‘แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี’ (พ.ศ. 2560-2579) ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีเป้าหมายครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง จำนวน 1,053,702 ครัวเรือนทั่วประเทศ แยกเป็น 1. ผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชุมชนแออัด 701,702 ครัวเรือน (ชุมชนริมคลอง 11,004 ครัวเรือน, บ้านมั่นคง 69,000 ครัวเรือน, คนไร้บ้าน 698 ราย) 2. ผู้มีรายได้น้อยในชนบท 352,000 ครัวเรือน (บ้านพอเพียงชนบท 325,000 ครัวเรือน)
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...