xs
xsm
sm
md
lg

ศรีสะเกษประกาศพื้นที่ภัยแล้งแล้ว 5 อำเภอ 6 อ่างฯ แห้งวิกฤต นาข้าวตายนับหมื่นไร่-ไร้น้ำผลิตประปา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศรีสะเกษ - อ่างเก็บน้ำ 6 แห่ง จ.ศรีสะเกษ วิกฤตแห้งขอดไม่มีน้ำปล่อยเพื่อการเกษตรนาข้าวยืนต้นแห้งตายนับหมื่นไร่ ขณะที่ประปาหมู่บ้านได้รับผลกระทบหนักขาดน้ำดิบผลิตประปาประชาชนไม่มีน้ำกินน้ำใช้ ทางจังหวัดฯประกาศพื้นที่ภัยแล้งแล้ว 5 อำเภอ 8 ตำบล 39 หมู่บ้านวันนี้ (26 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดศรีสะเกษว่า ขณะนี้อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ระดับน้ำในอ่างได้ลดต่ำลงจนแห้งขอด เนื่องจากไม่มีฝนตกลงมานานกว่า 1 เดือนแล้ว จึงไม่มีน้ำเก็บกักในอ่าง เช่นเดียวกับอ่างเก็บน้ำอีก 6 แห่งในจำนวนทั้งหมด 16 แห่ง ของ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์และทำการเกษตรของประชาชน ประสบปัญหาปริมาณน้ำใช้การได้ลดต่ำอยู่ในขั้นวิกฤต ได้แก่ 1. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม อ. ราษีไศล -10.77%, 2. อ่างเก็บน้ำห้วยซัน อ.เมืองศรีสะเกษ -5.68%, 3. อ่างหนองสิ อ.ขุนหาญ -1.38%, 4. อ่างเก็บน้ำห้วยตะแบง 4.41%, 5. ห้วยตาจู อ.ขุนหาญ 13.32% และ 6. อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย อ.กันทรลักษ์ 17.34%
จากปัญหาวิกฤตปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแห้งขอดดังกล่าว ทำให้อ่างเก็บน้ำทุกแห่งไม่สามารถปล่อยน้ำเพื่อการเกษตรได้ ส่งผลให้ข้าวนาปีทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน ขาดน้ำยืนต้นแห้งตายแล้วหลายพันไร่ ขณะที่ระบบน้ำประปาหลายแห่งเริ่มได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะที่เขตเทศบาลขุนหาญ อ.ขุนหาญ น้ำประปาไม่ไหลมาหลายวันแล้วเนื่องจากอ่างฯ หนองสิ แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปามีปริมาณน้ำที่ใช้การได้ติดลบอยู่ที่ -1.38% จึงไม่มีน้ำดิบผลิตประปาให้บริการประชาชน หากฝนไม่ตกลงมาในเร็วๆ นี้จะส่งผลกระทบกับเกษตรกรและประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมาก

นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำอ่างขนาดกลางของ จ.ศรีสะเกษ โดยภาพรวมแล้ว มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้เพียง 22.09 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ระดับในอ่างเก็บน้ำทุกแห่งลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ จ.ศรีสะเกษ ต้องประกาศเขตพื้นที่เสี่ยงภาวะฝนแล้ง ปี 2562 แล้ว จำนวน 5 อำเภอ 8 ตำบล 39 หมู่บ้านประกอบด้วย อ.ราษีไศล 3 ตำบล, อ.เมืองจันทร์ 2 ตำบล , อ.ปรางค์กู่ 1 ตำบล, อ.ภูสิงห์ 1 ตำบล และ อ.ไพรบึง 1 ตำบล ซึ่ง นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งฝนทิ้งช่วงอย่างเร่งด่วนแล้ว


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...