xs
xsm
sm
md
lg

“เลขาฯ กพฐ.” เซ็น MOU มรภ.นครราชสีมา ยอมรับโครงการอาหาร นร.โคราชมีปัญหา กำชับ ผอ.เขตคุมเข้ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - “สุเทพ” เลขาธิการ กพฐ. เซ็น MOU ร่วมมือทางวิชาการกับ ม.ราชภัฏโคราช เผยกำชับ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาคุมเข้มโรงเรียนใช้งบโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้โปร่งใส ยอมรับโคราชผลตรวจพบมีปัญหา ประสานข้อมูล ป.ป.ช.แล้ว

วันนี้ (24 ก.ค.) ที่ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรภ.นม.) พร้อมมอบนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในการประชุม “พลังร่วม” ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์สามัคคี สดุดีองค์ราชัน โดยมีผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 13 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสักขีพยานในการลงนาม


การลงนามในครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง สพฐ. โดยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความจำเป็นของสถานศึกษาในพื้นที่โดยใช้ดิจิทัล ด้วยการพัฒนารูปแบบระบบนิเวศทางการศึกษาแบบดิจิทัล เพื่อจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง

กลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 และโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จำนวน 200 โรงเรียน โดยจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. โดยยึดพื้นที่เป็นฐานในการพัฒนาสถานศึกษา และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาที่มุ่งตอบโจทย์ประเทศใน 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ มิติที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มิติที่ 3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมิติที่ 4 การศึกษาสู่สากล

ทั้งยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในพื้นที่กับ สพฐ. โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมในด้านการพัฒนาครู ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติต่อไปในอนาคต เป็นการบูรณาการด้านการศึกษาที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมารวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง และอาจขยายไปสู่ทั่วประเทศโดยพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่ของตนเองได้

นายสุเทพได้กล่าวถึงการติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนว่า หลังจากกำชับให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารกลางวันอย่างใกล้ชิด ให้มีการควบคุมตรวจสอบให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินโครงการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัด ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่และผู้อำนวยการโรงเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการอย่างเด็ดขาด

โดยขณะนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่ได้รายงานผลเข้ามาครบทุกเขตแล้ว พบว่าสามารถดำเนินงานได้เรียบร้อย แต่อาจมีปัญหาบ้างในบางพื้นที่ เนื่องจากเป็นการทำงานร่วมกันหลายฝ่าย ทั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาดไทย จึงทำให้อาจเกิดความคลาดเคลื่อนในข้อมูลได้ ในเรื่องระเบียบ เรื่องการปฏิบัติ แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดา เพราะเรามีโรงเรียนมากถึง 29,000 กว่าแห่งรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ทั้งบนภูเขาและพื้นที่เกาะแก่ง มีรูปแบบแตกต่างกัน แต่โดยหลักการคือทุกคนมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ได้คุณภาพ ขณะนี้จึงได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

ส่วนกรณีโรงเรียนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภาค 3 (นครราชสีมา) ระบุว่าพบการทุจริตโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนอย่างชัดเจนจำนวน 4 แห่ง นั้นนาย สุเทพกล่าวว่า ได้ประสานกับ ป.ป.ช.ภาค 3 ไปแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นโรงเรียนใด เพราะทาง ป.ป.ช.ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลให้ทางเราทราบ เขาบอกเป็นความลับ จึงไม่สามารถจัดการได้ แต่เชื่อว่าหลังเป็นข่าวแล้วทุกโรงเรียนมีการปรับปรุงการดำเนินการเรื่องอาหารกลางวันกับเด็กแล้ว

แต่ สพฐ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ส่งที่ปรึกษาลงไปตรวจสอบให้ชัดเจน พร้อมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตด้วย ส่วนกรณีที่พบโรงเรียนนำเงินจากงบอาหารกลางวันไปใช้ในกิจกรรมอย่างอื่นนั้น ปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ส่วนการเอาผิดกรณีที่ได้กระทำผิดไปแล้วนั้น ต้องขอตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ก่อน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...