xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน Arbor Day 2019

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอีลอย คาสติลโล เอ็คคลา (Engr. Eloy Castillo Eclar) นายกเทศมนตรีเมืองเฮโรนา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น ในพื้นที่ทิ้งร้างและว่างเปล่าของชุมชน เนื่องในวันรณรงค์ปลูกต้นไม้ ประจำปี 2019 (ARBOR DAY 2019) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี นายสกล ชีวะโกเศรษฐ รองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอร์เรชั่น ฟิลิปปินส์ หรือซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ และพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ณ หมู่บ้านมาบินี เมืองเฮโรนา ฟิลิปปินส์Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...