xs
xsm
sm
md
lg

ปศุสัตว์จับมือซีพีเอฟจัดทำระบบป้องกันโรคในฟาร์มสุกรป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


หนองคาย - ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ร่วมกับซีพีเอฟ และซีวาแอนิมัล เฮลธ์ เพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยในจังหวัดจัดทำระบบการเลี้ยงป้องกันโรคในฟาร์มสุกรและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เผยมีผู้เลี้ยงหมูรายย่อยกว่า 300 ฟาร์ม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (22 ก.ค.) ที่โรงแรมรอยัลนาคารา อ.เมือง จ.หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยสำหรับการจัดทำระบบการป้องกันโรคในฟาร์มสุกรรายย่อยเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐคือจังหวัดหนองคาย, ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย กับภาคเอกชนคือ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) และ บ.ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย (น้อยกว่า 50 ตัว) ในพื้นที่ จ.หนองคาย กว่า 280 คน เข้าร่วมโครงการ

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า จังหวัดหนองคายมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมเกษตรกรรายย่อยให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคระบาดนี้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสียหายที่มีต่อพี่น้องเกษตรกรรวมถึงภาคเกษตรต่อเนื่องที่มีมูลค่ามหาศาลหากเกิดโรคระบาด

ด้าน นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีการระบาดของโรคดังกล่าว และขอให้เกษตรกรและประชาชนมั่นใจในการดำเนินงานที่เข้มงวดของปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องพี่น้องเกษตรกร ปศุสัตว์จังหวัดให้ความสำคัญต่อฟาร์มเลี้ยงหมูรายย่อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฟาร์มแบบเปิด มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ง่าย ในพื้นที่ 9 อำเภอของ จ.หนองคาย มีผู้เลี้ยงหมูรายย่อยกว่า 300 ฟาร์ม มีจำนวนหมูกว่า 5,000 ตัว

ปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกับ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยได้ปรับระบบการเลี้ยงให้มีระบบป้องกันโรคที่ดี รู้วิธีสังเกตอาการของโรค วิธีปฏิบัติในกรณีที่พบหมูป่วย รวมถึงมาตรการเยียวยา ซึ่งเป็นการร่วมมือร่วมใจช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดฯ ไม่ให้แพร่ระบาดมาสู่ประเทศไทยตามแนวชายแดน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก บจ.ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย) อีกด้วย

นสพ.คุณวุฒิ เครือลอย รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) กล่าวว่า บริษัทฯ มีเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรขุนซึ่งเป็นฟาร์มที่เลี้ยงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบการป้องกันโรคซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรฐานฟาร์ม (GAP) จากกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความห่วงใยผู้เลี้ยงหมูรายย่อยอื่นๆ เช่นกัน เนื่องจากเป็นเครื่องจักรสำคัญในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และในการอบรมฯ เกษตรกรรายย่อยในครั้งนี้บริษัทฯ ได้นำสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อให้มีความรู้ และนำระบบป้องกันโรคสำหรับฟาร์มเปิดไปปฏิบัติ

เช่น การห้ามนำเศษอาหารเหลือจากการบริโภคมาให้หมูกิน การล้างทำความสะอาดฟาร์มและอุปกรณ์ด้วยยาฆ่าเชื้อ การใส่รองเท้าบูตในฟาร์ม การพ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะที่ขนส่งหมูและอาหารสัตว์ การเข้มงวดห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาในฟาร์ม เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังทำงานร่วมกับกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด โดยมีการติดตามสถานการณ์การระบาดและเตรียมแผนรับมือมาล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี จนปลายปีที่แล้วสถานการณ์แพร่ระบาดเข้ามาในภูมิภาคเอเชียแล้ว และทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการป้องกันตามแผนที่วางไว้ทันที

โดยร่วมกับกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติจัดสร้างศูนย์พ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะที่ด่านชายแดน 2 แห่งที่เชียงราย และมุกดาหาร ด้วยงบประมาณ 4,000,000 บาท ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดจัดสัมมนาใหญ่ให้ความรู้เรื่องโรค ASF แก่เกษตรกรรายย่อยทุกจังหวัดในเขตภาคอีสาน ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอลงพื้นที่ให้ความรู้ มอบยาฆ่าเชื้อ และมอบสื่อความรู้ในการป้องกันโรค ASF ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อย เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยเป็นอีกหนึ่งเฟืองจักรสำคัญที่จะช่วยป้องกันโรค ASF ไม่ให้ระบาดเข้ามาในประเทศไทย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...