xs
xsm
sm
md
lg

สาธุ! ชาวไทยชาวลาวเวียนเทียนเข้าพรรษารอบองค์พระธาตุพนม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นครพนม - ผู้ว่าฯ นครพนมนำพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวลาว รวมถึงนักท่องเที่ยว ร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาแน่นวัดพระธาตุพนม

ค่ำวันนี้ (16 ก.ค.) ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย ชาวลาว และนักท่องเที่ยวประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม ปูชนียสถานสำคัญที่ทุกคนให้ความเคารพศรัทธา กราบไหว้มากว่า 2,000 ปี

ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุ หรือกระดูกส่วนอกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีพระศรีวิสุทธิเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม รองเจ้าคณะอำเภอธาตุพนม เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


การเวียนเทียนถือเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา ซึ่งถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา และวันอาสาฬหบูชา

โดยปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎก ใช้คำว่าเวียนประทักษิณาวัตร คือ การเวียนขวา 3 รอบ เพื่อเป็นเครื่องหมายการแสดงออกถึงการเคารพบูชาต่อสิ่งนั้นๆ อย่างสูงสุด โดยก่อนการเวียนเทียนพุทธบริษัททั้ง พระภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา จะมาพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือลานพระเจดีย์

จากนั้นประธานสงฆ์จุดเทียนและธูป ตามด้วยประธานฝ่ายฆราวาสและผู้ที่มาร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เสร็จแล้วประนมมือ ถือดอกไม้ธูปเทียนเดินเวียนขวารอบปูชนียสถาน จำนวน 3 รอบ

โดยรอบแรกจะเป็นการเจริญภาวนาระลึกถึงพระพุทธคุณ รอบที่สองเจริญภาวนาระลึกถึงพระธรรมคุณ และรอบสามเจริญภาวนาระลึกถึงพระสังฆคุณ ซึ่งขณะเวียนเทียนทุกคนจะต้องอยู่ในอาการที่สำรวมทั้งกาย วาจา และใจ มีสติอยู่กับตัว ไม่พูดคุยและหยอกล้อกันในขณะที่เวียนเทียน เพราะเป็นการไม่เคารพต่อพระรัตนตรัยและสถานที่

ตลอดจนทำให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญหรืออาจเกิดอุบัติเหตุได้ เมื่อเวียนครบ 3 รอบ ทุกคนจะนำดอกไม้ ธูป เทียน ไปวางและปักบูชาไว้ยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...