xs
xsm
sm
md
lg

มทร.อีสาน วขก. MOU ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชื่อดังของจีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันที่ 3 ก.ค.62 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MEMORANDUM OF AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF Sino - Thailand Joint Institution of Smart Transportation BETWEEN Chongqing Jiaotong University, Chaina And Rajamangala University of Technology Isan, Khon kaen Campus, Thailand

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายเลี่ยว จวิ้นหยวน (Mr.Liao Junyun) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

โดยมี ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้บริหาร ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีและต้อนรับ Mr.Li Tian an Secretary Chongqing Jiaotong University Party Commitee พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Chongqing Jiaotong University, Chaina

สำหรับสาระสำคัญของการลงนามในครั้งนี้ ได้แก่ ความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาและดำเนินการปฏิญญาร่วมโปรแกรมวิจัย โปรแกรมการฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของทั้งสองฝ่าย การจัดประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฝีมือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และโปรแกรมด้านอื่นๆ ที่จะตกลงร่วมกัน


ในโอกาสนี้ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากจีนที่ได้มาเยือน และได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างสองประเทศที่มีมาช้านาน ประกอบกับจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์รวมการค้าการลงทุน เมืองแห่งการศึกษาและเทคโนโลยี และจะพัฒนาเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการคมนาคมระบบขนส่งทางรางในอนาคต จึงถือเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดีสำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...