xs
xsm
sm
md
lg

รอส.เตรียมเฮ! ทัพภาค 3 คืนที่เขาค้อรอจัดระเบียบสู่โหมดจัดสรรที่ดิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พิษณุโลก - แม่ทัพภาคที่ 3 ส่งที่ดินเขาค้อที่เคยขอใช้ทำประโยชน์คืนให้กรมป่าไม้ ยึดแผนที่ภาพถ่ายปี 45 และปี 57 เป็นเกณฑ์ ระบุ”รอส.”รายใดทำถูกเงื่อนไขจะได้เข้าสู่โหมดจัดสรรที่ดินอันดับแรก ที่เหลือรอคทช.จัดระเบียบใหม่วันนี้ (29 มิถุนายน 2562 ) พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน พิธีส่งมอบคืนพื้นที่ ที่กองทัพภาคที่ 3 ขอใช้ทำประโยชน์ ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กับกรมป่าไม้ โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้รับมอบ ที่สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยคณะทำงานแก้ไขปัญหาการรับมอบพื้นที่ ที่กองทัพภาคที่ 3 ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 134/2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 ได้มีการประชุมหารือร่วมกันในการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการรับมอบพื้นที่ที่กองทัพภาคที่ 3 ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

รวมทั้งการกำหนดขั้นตอนการพิจารณารับมอบพื้นที่ ซึ่งได้กำหนดให้มีพิธีส่งมอบ รับมอบ ภายหลังจากการรับมอบพื้นที่เสร็จแล้วจะดำเนินการเพื่อยกเลิกคำสั่งคณะทำงาน และจะเสนอคำสั่งใหม่เพื่อบูรณาการปฏิบัติในพื้นที่และเพื่อให้การดำเนินการในพื้นที่นำเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของครอบครัวและห้วงเวลาที่ครอบครองพื้นที่ เริ่มตั้งแต่ราษฎร ชุมชนที่อยู่ก่อนมติ ครม. วันที่ 30 มิถุนายน 2541 และราษฎร ชุมชนที่อยู่ในห้วงเวลาหลัง 30 มิถุนายน 2541 จนถึงคำสั่ง คสช.ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557

ทั้งนี้ให้ยึดถือเอาแผนที่ภาพถ่ายปี 2545 และปี 2557 เป็นหลัก ซึ่งหากปรากฏว่ามีการบุกรุกหลัง 2557 ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย การรับมอบพื้นที่ครั้งนี้จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ในส่วนของสมาชิกราษฎรอาสาสมัคร (รอส.) ที่ปฏิบัติถูกเงื่อนไข จะนำเข้าสู่กระบวนการโครงการจัดที่ดิน ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลเป็นกลุ่มแรก

ทั้งนี้ที่ดินมีจำนวน 8 แปลง เนื้อที่ 126,368 ไร่ ประกอบไปด้วย พื้นที่สองข้างทางบ้านนางั่ว-หนองแม่นา ข้างละ 1 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 40,000 ไร่ พื้นที่สองข้างทางบ้านเขาค้อ-สะเดาะพง ข้างละ 1 กิโลเมตรจำนวนเนื้อที่ 17,500 ไร่ พื้นที่สองข้างทางบ้านป่าแดง-หนองแม่นา ข้างละ 1 กิโลเมตรจำนวน 30,000 ไร่ พื้นที่สองข้างทาง บ้านเขาช่องลม-บุ่งน้ำเต้า ข้างละ 1 กิโลเมตร เนื้อที่ 20,875 ไร่

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโปลกหล่น ตำบลทุ่งสมอ เนื้อที่ 5,625 ไร่ พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่ 1 เนื้อที่ 6,600 ไร่ พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่ 2 เนื้อที่ 4,268 ไร่ เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภูบ้านเสลียงแห้ง เนื้อที่ 1,500 ไร่ ต่อมา ได้มีการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและเขตอุทยานแห่งชาติในพื้นที่เขาค้อ จึงตรวจสอบแล้ว พบว่า มีป่าสงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้จำนวน 91,630 ไร่ ซึ่งปัจจุบันกองทัพภาคที่ 3 หมดความจำเป็นในการใช้ประโยชน์ จึงได้บรรจุแผนบริหารจัดการที่ดินและจัดที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรณีประชาชนที่สร้างรีสอร์ทจะถูกต้องหรือไม่ แต่ ณ.วันนี้ ให้ถือว่า ยุติการสร้างใหม่ เพิ่มใหม่ หรือต่อเติมใหม่ ซึ่งการส่งมอบครั้งนี้ ถือ เป็นจุดเริ่มต้น การที่รีสอร์ทไม่ได้เพิ่มจำนวนขึ้น เพราะเป็นที่ดินของรัฐ จะต้องเข้าสู่การจัดระเบียบ และจะจัดระเบียบต้องทำด้วยความยุติธรรม โดยใช้แนวทางของ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ประเด็นการจัดที่ดิน คทช.นั้น หากคนใดมีคุณสมบัติควรได้ ก็ต้องได้ แต่คนใด มีคุณสมบัติไม่ชัดเจน จะต้องเข้าไปสู่ขบวนการพิจารณาคณะกรรมใหญ่ คทช.อีกครั้ง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...