xs
xsm
sm
md
lg

พบสภาพป่า อุทยานฯแก่งกระจาน ฟื้นตัวหลังมีการดูแลอย่างใกล้ชิด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพชรบุรี - ผลการปฏิบัติการสนธิกำลังร่วมจากการเดินเท้าลาดตระเวนตรวจผืนป่าแก่งกระจาน พบสภาพป่ามีการฟื้นตัว มีร่องรอยสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นขณะที่ร่องรอยปัจจัยการคุกคามต่อป่าและสัตว์ป่าลดลง ความสมบูรณ์กลับคืนมา

ผู้สื่อข่าวรายงายว่า เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้เดินเท้าออกลาดตระเวนตรวจพื้นที่ป่าแก่งกระจานตอนบน เป็นแนวเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม่น้ำภาชี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อย่างเข้มงวด ที่มีทั้งบุกป่าฝ่าดง ลงน้ำ เพื่อลาดตระเวนดูแลพื้นที่ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกัน ปราบปราม สกัดกั้นการลักลอบล่าสัตว์ป่า และทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ในพื้นที่ป่าแก่งกระจานตอนบน


นายมานะ เพิ่มพูน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า พื้นที่ป่าแก่งกระจานตอนบน เคยมีปัญหาชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนอาศัยอยู่ และมีการข้ามไปมาระหว่างประเทศ ต่อมามีการแก้ไขปัญหาการจัดการที่ดิน เพื่อที่อยู่อาศัย อพยพย้ายมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน และจัดทำข้อมูลบุคคล ทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบัน


ปัจจุบันพื้นบริเวณดังกล่าวถูกทิ้งร้างมาหลายปี บางส่วนมีการบุกรุกซ้ำ และเจ้าหน้าที่อุทยานฯดำเนินการควบคุมพื้นที่มาโดยตลอด ปัจจุบันพบสภาพป่ามีการฟื้นตัว มีร่องรอยสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นขณะที่ร่องรอยปัจจัยการคุกคามต่อป่าและสัตว์ป่าลดลง จากการลาดตระเวนพบความสมบูรณ์กลับมา


ในปัจจุบันจากการให้ความสำคัญของผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่มีต่อการพัฒนาระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ เพิ่มสวัสดิการของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผู้ทำการลาดตระเวนป่า ทำให้การลาดตระเวนป่าเพิ่มขึ้น ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นและประกอบกับหน่วยกำลังต่างๆในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร ชุดเฉพาะกิจทัพพญาเสือ กองกำลังสุรสีห์ ตำรวจตระเวนชายแดน อาสาสมัครทหารพราน ฝ่ายปกครองท้องที่อำเภอต่างๆ และราษฏร ชุมชนในพื้นที่ และองค์กรเอกชนต่างๆ ปฏิบัติงานกันด้วยความร่วมมือกันที่ดี ส่งเสริมให้การดูแลรักษาป่าเข้มข้นและมีความเข้มแข็งมากขึ้น ทำให้ป่าแก่งกระจาน ได้รับการคุ้มครอง ภายใต้ทรัพยากรที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ ไว้ให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานของชาวไทยต่อไป

ล่าสุดระหว่างวันที่ 17-27 มิถุนายน 2562 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้จัดกำลังออกลาดตระเวน คำสั่งยุทธการ/ลาดตระเวน ที่ 12 /2562 พิสูจน์ทราบหาข่าว – แนวเขตชายแดน ไทย – เมียนมาร์ - ป่าห้วยพุระกำ – ป่าน้ำพุร้อน – ป่าห้วยแม่ประโดน ในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ SMART PATROL การป้องกัน ปราบปราม สกัดกั้นการลักลอบล่าสัตว์ป่า และทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานตอนบน (โซนเหนือ) จังหวัดเพชรบุรี/จังหวัดราชบุรี ห้วงวันที่ 17 – 28 มิถุนายน 2562 ระยะเวลา 11 คืน 12 วัน

การบูรณาการร่วมสนธิกำลัง ประกอบเจ้าหน้าที่ 1.เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กจ.5 (เขาพุพลู) 2.เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ 3.เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารพรานที่ 1402 กองกำลังสุรสีห์ 4.เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144 และ 5.เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

ผลการปฏิบัติการสนธิกำลังร่วมจากการลาดตระเวนตั้งแต่วันที่ 17 – 22 มิถุนายน 2562 ชุดลาดตระเวนได้ทำการติดต่อทางวิทยุสื่อสารมือถือของการเดินเท้าวันที่ 7 วัน ( 22 มิถุนายน 2562) เวลาประมาณ 14.40 น.ได้ทำการติดต่อส่งค่าพิกัดที่ 47 P 530619 E 1451690 N

ช่วงการปฏิบัติพบความสมบูรณ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
ชุดลาดตระเวนได้ทำการติดต่อทางวิทยุสื่อสารมือถือของการเดินเท้าวันที่ 6 วัน ( 27 มิ.ย.) เวลาประมาณ 15.30 น.ได้ทำการติดต่อส่งค่าพิกัดที่ 47 P 549496 E 1436488 N ชุดลาดตระเวนเดินเท้าออกจากจุดแจ้งพิกัดถึงเป้าหมายรถยนต์รับชุดลาดตระเวนฯ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร คณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางด้วยรถยนต์ถึงที่ทำการอุทยาน

เส้นทางการเดินเท้าลาดตระเวนชุดเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเท้าพุพอง ต้องใช้ผ้าพันเท้าถึงจะเดินได้ ชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้ทำการปฐมพยาบาลให้กับชุดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในครั้งนี้ ด้านกำลังใจยังมีกำลังใจที่ดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำเร็จในการปกป้องภัยคุกคามทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ของป่าแก่งกระจาน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...