xs
xsm
sm
md
lg

ปศุสัตว์หนองคายลุยตรวจฟาร์มหมูบ้าน-หมูป่า สร้างแนวร่วมป้องกันโรคอหิวาต์ระบาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


หนองคาย - เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย เร่งออกตรวจฟาร์มสุกรทั้งฟาร์มมาตรฐาน ฟาร์มย่อยทั่วไปและฟาร์มเลี้ยงหมูป่า เน้นให้ความรู้ร่วมป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร เพื่อไม่ให้เข้ามาระบาดในจังหวัดหนองคายและฟาร์มภายในประเทศไทย

นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย เร่งออกตรวจฟาร์มสุกรทั้งฟาร์มมาตรฐานที่เป็นฟาร์มแบบปิด และฟาร์มย่อยทั่วทั้งจังหวัดหนองคาย ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย มีการเลี้ยงสุกรแบบฟาร์มย่อยทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 254 ฟาร์ม จำนวนสุกร 3,936 ตัว และมีการเลี้ยงแบบฟาร์มมาตรฐาน จำนวน 140 ฟาร์ม สุกรจำนวน 69,399 ตัว อำเภอที่มีการเลี้ยงมากที่สุดคืออำเภอเมืองหนองคาย จำนวน 81 ฟาร์ม สุกรจำนวน 40,415 ตัว

สำหรับในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย ที่มีการเลี้ยงสุกรมากที่สุดนั้น เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย นำโดยนายคมวุฒิ ธรรมสาร์ นายสัตวแพย์ชำนาญการพิเศษ ก็ได้เข้าตรวจฟาร์มสุกรแบบมาตรฐาน และแบบฟาร์มย่อย ที่ตำบลพระธาตุบังพวน ซึ่งในส่วนของฟาร์มแบบมาตรฐานนั้นจะเป็นฟาร์มแบบปิด ปกติจะมีสัตว์แพทย์ของทางบริษัทที่จ้างเกษตรกรเลี้ยงมาดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่เป็นประจำ และมีระบบการควบคุมการเข้า-ออกฟาร์มอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว แต่ก็ต้องมีการประสานงานและรายงานข้อมูลให้สำนักงานปศุสัตว์อย่างสม่ำเสมอ ที่เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คือ ฟาร์มแบบย่อย เกษตรกรมีการเลี้ยงเอง ที่ส่วนใหญ่จะเป็นฟาร์มแบบเปิด มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ง่าย

โดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายก็ได้ออกเก็บข้อมูลผู้เลี้ยงและคอยติดตามให้ความรู้ คำแนะนำทั้งการเลี้ยงและโรคที่กำลังระบาดทั้งในประเทศและในต่างประเทศอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว อีกทั้งให้ช่องทางในการติดต่อกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหากพบสุกรที่เลี้ยงป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ

นอกจากตรวจฟาร์มสุกรที่เลี้ยงกันแบบปกติทั่วไปแล้ว ยังได้ตรวจเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงหมูป่าที่ถือว่ามีความเสี่ยงในการติดโรคระบาดต่างๆ สูงกว่าสุกรที่เลี้ยงทั่วไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำในเรื่องของอาหารที่ใช้เลี้ยง การให้วัคซีน รวมไปถึงการห้ามนำหมูป่าจากประเทศเพื่อนบ้านมาเลี้ยงในช่วงนี้อย่างเด็ดขาดอีกด้วยSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...