xs
xsm
sm
md
lg

ประจวบฯ นำร่องสำเร็จเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วย แท็บเล็ต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประจวบคีรีขันธ์ - อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน แถลงผลสำเร็จการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ด้วย แท็บเล็ต ในพื้นที่นำร่องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ Kick Off การนำข้อมูล จปฐ.ไปใช้ประโยชน์ และจับมือภาคเอกลงนามเอ็มโอยูช่วยเหลือครัวเรือนยากจน

วันนี้( 25 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมโรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แถลงข่าวสรุปผลสำเร็จการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ( แท็บเล็ต) และ Kick Off การนำข้อมูล จปฐ.ไปใช้ประโยชน์ โดยมี พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน, นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมรับฟัง

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2562 กรมพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนให้มีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ด้วยเครื่องมืออิเลกทรอนิกส์ ในพื้นที่นำร่องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ยังจะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆต่อไป

ซึ่งผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ด้วยเครื่องมืออิเลกทรอนิกส์ (แท็บเล็ต)ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ สามารถจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และประมวลผลมาใช้ประโยชน์ลดระยะเวลาจากการจัดเก็บด้วยเอกสารจากเดิม 180 วัน คงเหลือ 120 วัน สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้รวดเร็วมากขึ้น

อย่างไรก็ตามในวันนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดให้การบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยข้อมูล จปฐ.โดยภาคีหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้านนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าสำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับเลือกจากกรมพัฒนาชุมชนให้เป็นจังหวัดนำร่องหนึ่งเดียวของประเทศ ที่จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ด้วยแท็บเล็ต ทั้งนี้มีเป้าหมายจัดเก็บทั้งสิ้น 121,150 ครัวเรือน เริ่มตั้งแต่มีนาคม 2562 จนถึงวันนี้เสร็จแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวประจวบคีรีขันธ์ ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งการจัดเก็บข้อมูลได้เร็ว , ประมวลได้เร็ว, และนำไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้น

จากการประมวลผลข้อมูล จปฐ.พบปัญหาที่สำคัญของประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ตกเกณฑ์ตัวชี้วัด คือครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้น้อยกว่า 38,000บาท/คน/ปี จำนวน 1,943 ครัวเรือน ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการ”คนประจวบคีรีขันธ์ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข” เพื่อให้มีการนำข้อมูล จปฐ.ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรม และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนประจวบคีรีขันธ์ ให้ดีขึ้นต่อไป ด้วยกิจกรรมแก้จน คนประจวบคีรีขันธ์ ช่วยเหลือคนจนที่มีรายได้ต่ำกว่า 38,000บาท/คน/ปี จำนวน 1,943 ครัวเรือน และกิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนประจวบคีรีขันธ์ แก้ไขปัญหาพัฒนาตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์เพื่อให้คนประจวบคีรีขันธ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ซึ่งการแก้ไขปัญหาจึงต้องมีการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาพส่วนทั้งภาครัฐและภาพเอกชน จึงจัดให้มีการลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับหน่วยงานภาคเอกชน ที่จะให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน คือมูลนิธิพระราหู, กลุ่มบริษัทอิซูซุอึ้งง่วนไต๋, โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล, มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน, สโมสรโรตารีหัวหิน, สโมสรไลออนส์หัวหิน หจก.เกาะหลักค้าไม้, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน ชะอำ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...