xs
xsm
sm
md
lg

เทศบาลฯ พิษณุโลกยันไม่ห้ามเพิ่มเรือนแพริมน่าน-ฟื้นอัตลักษณ์เมืองสองแคว แต่วางกฎเข้ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ภาพวาดบรรยากาศเรือนแพริมฝั่งน้ำน่าน อัตลักษณ์เมืองพิษณุโลกในอดีต
พิษณุโลก - นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกยืนยันขอเรือนแพคืนสองฝั่งน้ำน่านได้ แต่ต้องมีวิศวกรเซ็นแบบ-เจ้าท่าฯ อนุมัติ พร้อมออกบ้านเลขที่ให้ทันที แต่กำหนดให้ผูกแพได้เฉพาะตอนใต้ของตัวเมืองเท่านั้น
นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก
วันนี้ (25 มิ.ย.) นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เปิดเผยว่า กรณีเรือนแพริมน้ำน่านที่ตกเป็นจำเลยทำสิ่งสกปรกลงน้ำจนต้องย้ายเรือนแพขึ้นบกตั้งแต่ปี 2541 แล้วมีการสั่งห้ามสร้างแพเพิ่มเติมนั้นไม่เป็นความจริง เพียงแต่เรือนแพที่ปรากฏอยู่สองฝั่งน่านเหลืออยู่ประมาณ 40 ราย แบ่งเป็นแพครัวเรือนชาวบ้านจริงๆ 25 ราย นอกนั้นเป็นเรือนแพเชิงธุรกิจ

แต่ ณ วันนี้ ยืนยันหากประชาชนจะขอเพิ่มเรือนแพก็ได้ ทางเทศบาลฯ ไม่มีปัญหา เพียงแต่ขอให้มายื่นความจำนงให้ถูกต้อง และเทศบาลฯ พร้อมออกเลขที่บ้านเรือนแพได้ โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเทศบาลฯ อาทิ เรือนแพต้องมีถังบำบัดอยู่ภายในเรือนแพ
สภาพเรือนแพที่อยู่อาศัยริมฝั่งแม่น้ำน่านที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน
ซึ่งข้อกำหนดต่างๆ ระบุไว้คือ 1. กำหนดพื้นที่จอดเรือนแพในฝั่งตะวันออก ห้ามจอด (เป็นไปตามคำสั่งจังหวัด ลงวันที่ 6 มี.ค. 49) ตั้งแต่หน้าวัดโพธิญาณ จนถึงหลังวัดท่ามะปราง ส่วนฝั่งตะวันตกห้ามจอดตั้งแต่ค่ายสมเด็จพระนเรศวร ถึงสะพานเอกาทศรถ

2. การขออนุญาตจอดแพ ต้องขออนุญาตจากเจ้าของ “หน้าท่า” ให้ความยินยอม กรณีที่ดินเอกชน เจ้าของที่ดินให้ความยินยอม, กรณีที่ดินสาธารณะหน่วยงานพื้นที่ให้ความยินยอม เช่น ทางสาธารณะต้องได้รับความยินยอมจากเทศบาล
สภาพเรือนแพที่อยู่อาศัยริมฝั่งแม่น้ำน่านที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน
3. เมื่อได้รับหนังสือยินยอมแล้ว ให้ยื่นคำขอรับใบสำคัญรับรองอนุมัติแบบแพจากกรมเจ้าท่า ผ่านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก โดยมีเอกสารหลักฐาน (ข้อ 12 ประกาศกรมเจ้าท่า ลงวันที่ 7 ธ.ค. 59) ดังนี้
3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ
3.2 แบบแปลนแพ พร้อมวิศวกรลงนามรับรองพร้อมใบประกอบวิชาชีพ กรณีแพที่มีความสูงเกิน 5 เมตรให้มีวิศวกรระดับสามัญวิศวกรรับรอง
4. ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ยื่นขอหนังสือรับรอง (หนังสือมีอายุ 1 ปี)
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...