xs
xsm
sm
md
lg

รัฐ-เอกชน 2 สปป.ลาวยกคณะร่วมเวทีเวิร์กชอปพัฒนาการค้าการลงทุนข้ามพรมแดนพะเยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พะเยา - ตัวแทนรัฐและเอกชน แขวงไชยะบุรี-แขวงอุดมไชย สปป.ลาว ยกคณะดูงาน-ร่วมเวิร์กชอปพัฒนาการลงทุนและค้าชายแดนพะเยา-ลาว

วันนี้ (24 มิ.ย.) ท่านยันยง สีปะเสิด รองเจ้าแขวงไชยะบุรี, ท่านวันนา แก้วสันติ หัวหน้าห้องว่าการแขวงอุดมไชย พร้อมตัวแทนรัฐ และเอกชน สปป.ลาว จะเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการการค้าชายแดนจังหวัดพะเยากับแขวงไชยะบุรี และแขวงอุดมไชย สปป.ลาว

จากนั้นจะตระเวนศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ และขยายตลาดการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS อาเซียน และประเทศคู่ค้า ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 มิ.ย.นี้

หลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะตัวแทนจากแขวงไชยะบุรี-แขวงอุดมไชย ได้เข้าศึกษาดูงานด้านอาชีพที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านต้นแบบ บ้านบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จากนั้นได้เข้าดูการดำเนินงานโรงสีข้าวชุมชนบ้านบัวหมู่ที่ 4 ต.บ้านตุ่น ซึ่งสร้างด้วยงบพัฒนาจังหวัดพะเยาปีงบประมาณ 2556 ด้วยวงเงิน 1,349,000บาท ซึ่งโรงสีแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์ต่างๆ ในทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ คณะฯ ยังเข้าดูงานกระบวนการผลิตเตาแกลบชีวมวลที่บ้านนายเสาร์แก้ว ใจบาล หมู่ที่ 4 ต.บ้านตุ่น ซึ่งได้สร้างเตาแกลบชีวมวล หนึ่งในนวัตกรรมจากภูมิปัญญา เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม-ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และได้ขยายผลต่อยอดไปยังชุมชนอื่นๆ ตลอดจนผู้สนใจมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก

จากนั้นคณะได้เดินทางมาดูกิจกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งชาวบ้านนอกจากจะมีอาชีพจักสานเข่ง สุ่มไก่ จากไม้ไผ่แล้ว ผู้นำชุมชนซึ่งเป็นช่างในหมู่บ้านก็ได้รวมตัวกันทำอาชีพจักสานแคร่ไม้ไผ่ และทำบันไดไม้ไผ่ ออกจำหน่ายในจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง ทำรายได้ให้กับกลุ่มช่างบ้านบัวได้เป็นอย่างดี

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...