xs
xsm
sm
md
lg

นำร่อง 6 โรงเรียนในขอนแก่นโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยกระดับคะแนน O-net

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ศธจ.ขอนแก่น MOU การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-net ของจังหวัด ประเดิมนำร่องโครงการ 6 โรงเรียน ก่อนขยายผลสู่โรงเรียนอื่น

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (21 มิ.ย.) ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ของจังหวัดขอนแก่น

โดยมี นายสุวัฒน์ชัย แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เจ้าของโครงการฯ นางพรรณี แสนนามวงษ์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ศน.ภาณุพงศ์ แสงดี และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธี

ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ของจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการ Teams For Education : TFE ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อแวดวงการศึกษาไทย ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้ความสำคัญต่ิการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ ถือเป็นการสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน พร้อมเข้าสู่สังคมยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ

โดยรูปแบบการจัดเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ของจังหวัดขอนแก่นดังกล่าว มีองค์ประกอบการดำเนินการสอนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักการวิจัย จัดเป็นระบบและสัมพันธ์สอดคล้องต่อทฤษฎีหลักการเรียนรู้ รวมทั้งผ่านการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญว่ามีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย การดำเนินการสอนผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นรูปแบบแผนและรูปแบบการจัดเรียนรู้


ด้าน นายสุวัฒน์ชัย แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ระบุเพิ่มเติมว่า ข้อตกลงตามความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของจังหวัดขอนแก่น ให้สถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องในโครงการฯ ซึ่งมีจำนวน 6 โรงเรียน

ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โรงเรียนบ้านสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนสวนสนขอนแก่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ให้มีคุณภาพต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...