xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ พิษณุโลกสั่ง ทสจ.-สสต.เร่งตรวจสอบท่อน้ำทิ้งโผล่สลอนริมฝั่งน้ำน่าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พิษณุโลก - ผู้ว่าฯ พิษณุโลกสั่งหน่วยงานสิ่งแวดล้อม-สสจ.ตรวจสอบคุณภาพน้ำ-ท่อน้ำทิ้งสองฝั่งน่านกลางเมืองสองแคว

หลังมีการนำเสนอข่าวจังหวัดพิษณุโลกย้ายเรือนแพที่เคยเรียงรายอยู่ริมน้ำน่านทั้งสองฝั่งบริเวณสะพานนเรศวร หน้าวัดใหญ่ ศาลจังหวัดพิษณุโลก ขึ้นบกมาอยู่บ้านคลองโคกช้าง หมู่ที่ 10 ต.อรัญญิก อ.เมือง พิษณุโลก ตั้งแต่ปี 2541 นัยว่าเพื่อแก้ปัญหาสุขอนามัยน้ำน่าน จนทำให้หนึ่งในอัตลักษณ์ของพิษณุโลก-เมืองสองแควเลือนหายไป แต่ปัจจุบันกลับปรากฏท่อน้ำทิ้งโผล่สลอนริมฝั่งน้ำน่านแทนนั้น

ล่าสุด นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มีหนังสือคำสั่งถึงสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก ดำเนินการตรวจสอบที่มา-ที่ไปของท่อน้ำทิ้งที่ไหลลงสู่แม่น้ำน่านสองฝั่ง โดยมอบหมายให้นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าฯ เป็นผู้ควบคุมดูแลบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

นายสมชาย เพชรอำไพ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนจะมีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งมาตรวจทุกเดือน ซึ่งก็มีมาตรฐานน้ำทิ้งอยู่ และโรงพยาบาลมีกฎหมายบังคับ ต้องรายงานตามแบบสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก และต้องนำผลรับรองส่งชี้แจงกรมควบคุมมลพิษ ส่วนโรงแรมมีกฎหมายอื่นควบคุมอยู่

ด้านนายณฤทธิ์ กันทวรรณ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า แม่น้ำ ลำคลอง การกำกับดูแลเป็นอำนาจของท้องถิ่น ส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นพนักงานพื้นที่ ถ้าพบเห็นมีผู้นำสิ่งโสโครก สิ่งปฏิกูลลงในลำรางสาธารณะ ต้องออกคำสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปรับปรุงแก้ไข ท้องถิ่นจะเอาความเห็นไปทำคำสั่ง เช่น ห้องอาหารเศษไขมันมาก ไม่ถูกสุขลักษณะ ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ

ในส่วนของโรงพยาบาลมีพารามิเตอร์ทดสอบน้ำทิ้ง และมีมาตรฐาน 11 ด้าน คือ 1. ความเป็นกรด-ด่าง 2. สารที่ละลายได้ทั้งหมด 3. สารแขวนลอย 4. ตะกอนหนัก 5. บีโอดี 6. น้ำมันและไขมัน 7. ปริมาณไนโตรเจน 8. ซัลไฟด์ 9. COD 10. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 11. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

สำหรับท่อน้ำทิ้งลงสู่แม่น้ำน่านกลางเมืองพิษณุโลกที่ปรากฏให้เห็นมีหลายแห่ง เช่น บริเวณสามแยกประตูมอญ, ใต้สะพานนเรศวร, สวนริมน่านเฉลิมพระเกียรติ หน้าที่ทำการสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พิษณุโลก, หัวสะพานเอกาทศรถ, ใกล้วัดท่ามะปราง บริเวณชาวเรือนแพพักอาศัย ส่วนฝั่งทิศตะวันตก บริเวณใกล้แฟลตตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก, บริเวณใกล้วัดจันทร์ตะวันตก และหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เป็นต้น

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...