xs
xsm
sm
md
lg

“อนุบาลขอนแก่น” ผนึก “สนามบิน” เปิดห้องเรียนภาษาจีน ระดับประถมแห่งแรกในขอนแก่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการห้องเรียนภาษาจีน The Chinese Language Classroom Project 汉语课堂项目 “ปั้นเด็กวิทย์ ให้เก่งจีน”
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - 2 โรงเรียนดัง อนุบาลขอนแก่น/สนามบิน เปิดห้องเรียนภาษาจีน The Chinese Language Classroom Project “ปั้นเด็กวิทย์ ให้เก่งจีน” หลังภาษาจีนสำคัญทางการค้าในตลาดโลก ทั้งเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อ และเสริมทักษะการสื่อสาร

วันนี้ (13 มิ.ย. 62) ที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการห้องเรียนภาษาจีน The Chinese Language Classroom Project 汉语课堂项目“ปั้นเด็กวิทย์ ให้เก่งจีน” ประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายเลี่ยว จวิ้นหยุน (Mr.Liao Junyun) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น,

ดร.ภูมิภัทร เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1, ดร.อนุศาสตร์ สอนศีลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2, นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น, ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสนามบินขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมงานกว่า 1,000 คน

นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ภาษาจีนเป็นภาษาเพื่อการสื่อสารที่สำคัญของโลก โดยเฉพาะในโลกธุรกิจการค้าที่ใช้ภาษาจีน เป็นภาษาใช้ติดต่อค้าขาย ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีการติดต่อค้าขายของชาวจีนเป็นจำนวนมาก เป็นพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ภาษาจีนค่อนข้างสูง และเป็นที่ตั้งของกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นด้วย

โครงการห้องเรียนภาษาจีน The Chinese Language Classroom Project “ปั้นเด็กวิทย์ ให้เก่งจีน” เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายจัดตั้งห้องเรียนภาษาจีน เริ่มแรกปี 2561 จำนวน 5 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขยายเพิ่มขึ้นในปี 2562 อีก 7 โรงเรียน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะเด็กไทยให้มีศักยภาพและเด่นด้านสายวิทยาศาสตร์และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ภาษาจีนสูง ได้รับความร่วมจากทุกภาคส่วนที่พร้อมร่วมโครงการ
นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายจัดตั้งห้องเรียนภาษาจีนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 และมอบหมายให้คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน และสถาบันภาษาจีน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายนั้น ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 5 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการห้องเรียนภาษาจีนรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 และขยายเพิ่มปีรุ่น 2 ปีการศึกษา 2562 อีก 7 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นและโรงเรียนสนามบิน เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นี้

ด้านนายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวว่าโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เปิดห้องเรียนภาษาจีนสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นในปีการศึกษา 2562 การเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย และประเทศอื่นทั่วโลก มีการเรียนและเขียนภาษาจีนเป็นภาษาสำคัญ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุตรหลานเรียนภาษาจีน ที่สำคัญผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนศึกษาภาษาจีน เพื่อประโยชน์ต่อการคัดเลือกศึกษาต่อทั้งตัวเด็กเองจะมีความรู้สามารถสื่อสารได้ 2 ภาษาขึ้นไปอีกด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...