xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.เปิดบ้านให้ชุมชนเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการสร้างคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวศรีราชา - ปตท.จัดกิจกรรมเปิดบ้านให้ชุมชนในพื้นที่เยี่ยมชมคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชา หลังการก่อสร้างคืบหน้าไปกว่าครึ่งแล้ว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ

วันนี้ (12 มิ.ย.) นายชัยยศ หงษ์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในนามของผู้จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมคลังฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปตท.จัดกิจกรรมเปิดบ้านให้ชุมชนรอบพื้นที่เยี่ยมชมคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีผู้นำชุมชน ชุมชนรอบพื้นที่คลังน้ำมัน เทศบาลนครแหลมฉบัง สื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ตามที่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าชเขาบ่อยาและโครงการวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและวางท่อพาราไซลีนของคลังน้ำมันศรีราชา ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา และปัจจุบันได้มีโครงการวางท่อผลิตภัณฑ์ขนาด 20 นิ้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างไปกว่าครึ่ง โดยจะแล้วเสร็จพร้อมทดสอบระบบการทำงานได้ภายในเดือน ส.ค.และ ก.ย.นี้

นายชัยยศ กล่าวต่อไปว่า ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ระยะก่อสร้างจนถึงระยะดำเนินการ

การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมคลังฯ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการติดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและในระยะดาเนินการของโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้ทางบริษัท ปตท. สามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาโครงการพลังงานสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...