xs
xsm
sm
md
lg

ททท.ชูขายบึงกาฬอัศจรรย์ทุกฤดู หวังดึงนักท่องเที่ยวกระแสหลักรักษ์ธรรมชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อุดรธานี - ททท.สำนักงานอุดรธานี เปิดห้องเรียนศึกษาธรรมชาติ ชูบึงกาฬ อัศจรรย์ทุกฤดู ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวกระแสหลัก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี (ททท.สำนักงานอุดรธานี) นำโดย นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานอุดรธานี นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสื่อมวลชน จากจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “CSR ปลูกป่าบึงกาฬ 2562” ในโครงการ “บึงกาฬ…อัศจรรย์ทุกฤดู”

ด้วยการปลูกต้นไม้ จำนวน 400 ต้น ที่โครงการห้องเรียนธรรมชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู อำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กลับคืนมาดังเดิม ร่วมสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน


รวมถึงสร้างความร่วมมือ ร่วมใจของทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการ

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมห้องเรียนศึกษาธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์และแปลกตา ผนวกกิจกรรม CSR ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี ประจำปี 2562 กลยุทธ์ภาพรวม 1 กระตุ้นการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวกระแสหลัก ในโครงการบึงกาฬ...อัศจรรย์ทุกฤดู เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกระแสหลัก

ซึ่ง ททท.สำนักงานอุดรธานี ร่วมกับโครงการห้องเรียนธรรมชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น

ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม CSR ปลูกป่าบึงกาฬ ททท.สำนักงานอุดรธานี นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ประกอบด้วย ภูสิงห์ ซึ่งเต็มไปด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่างๆ ที่สวยงามแปลกตา

รวมถึงหินสามวาฬ เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ 3 ก้อน เรียงกันยื่นออกสู่หน้าผา รูปร่างคล้ายวาฬ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามโดดเด่น เบื้องหน้าคือ วิวของผืนป่าเขียวขจีและสายหมอกบาง ศรีแก้วเมล่อนฟาร์ม เยี่ยมชมและถ่ายภาพ Street Art บ้านขี้เหล็กใหญ่ ตำบลหนองพันทา พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มีชีวิต พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก็บเรื่องราวเมื่อครั้งอดีตมาถ่ายทอดผ่านสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...