xs
xsm
sm
md
lg

ระดมมุ้งบริจาค รพ.ใช้สู้ไข้เลือดออกระบาด พบตายแล้ว 5 ป่วยกว่าพันราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อุบลราชธานี-หน่วยงานรัฐร่วมภาคประชาชน ระดมจัดหามุ้งมอบให้โรงพยาบาลทั้งจังหวัด กางให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัว หยุดการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่ง 5 จังหวัดอีสานใต้ป่วยกว่าพันราย ตายแล้ว 5 คน

จ.ส.อ.เกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบมุ้งขนาด 5 ฟุตแบบผูกกับเสาเตียงจำนวน 142 หลัง ใช้ป้องกันยุงกัดจากตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และตัวแทนหน่วยงานรัฐ ซึ่งเปิดรับบริจาคจากผู้ประกอบการและภาคประชาชนมูลค่าเกือบ 20,000 บาท

ทั้งนี้เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งยังขาดแคลนใช้กางให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคต่างๆในโรงพยาบาล ที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามารับการรักษาด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงในโรงพยาบาลกัดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก แล้วไปกัดผู้ป่วยคนอื่นจนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคภายในโรงพยาบาล

ซึ่งปัจจุบันตามโรงพยาบาลทุกแห่งยังคงเปิดรับบริจาคมุ้ง และเครื่องช่วยให้สารน้ำทางเส้นเลือดหรืออินฟิวชั่นปั๊มแก่ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่ตามโรงพยาบาลยังขาดแคลน โดยสามารถบริจาคเงินผ่านคิวอาร์โค้ชของโรงพยาบาลทั้ง 25 แห่งของจังหวัด หรือมอบผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ได้เช่นกัน

ด้านสถิติการระบาดของโรคไข้เลือดออกของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 มีผู้ป่วย 1,160 คน เสียชีวิต 5 คน คือ อำเภอนาจะหลวย 2 คน อำเภอบุณฑริก น้ำขุ่น และสิรินธร อำเภอละ 1 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็ก

ส่วนสถิติในพื้นที่ 5 จังหวัดของเขตสุขภาพที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 14 พฤษภาคม มีผู้ป่วย 1,720 ราย โดยพบผู้ป่วยมากสุดคือ จ.อุบลราชธานี รองลงมาคือ จ.ศรีสะเกษ กว่า 500 ราย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...