xs
xsm
sm
md
lg

เสน่ห์วิถีถิ่น นักศึกษาฝรั่งบินลัดฟ้าร่วมขบวนเซิ้งบั้งไฟขอฝนกาฬสินธุ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กาฬสินธุ์ - ชาวตำบลหนองแวง อ.สมเด็จ สืบประเพณีบุญบั้งไฟ วัฒนธรรมดั้งเดิมอีสาน ขณะที่อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติบินลัดฟ้าจากรัฐยูทาห์ร่วมขบวนแห่ฟ้อนรำและจุดบั้งไฟ สร้างความฮือฮาและสีสันเป็นอย่างมาก

ที่บริเวณลานหน้า อบต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอ นายนิยม โยหาสิทธิ์ นายก อบต.หนองแวง อ.สมเด็จ พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวตำบลหนองแวง ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2562 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน สร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน และยังถือเป็นการบูชาพญาแถน และเทพเทวดาขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เพื่อที่จะให้ชาวนามีน้ำเพียงพอในการปักดำนาข้าว

กิจกรรมในงานมีการจัดแห่ขบวนฟ้อนรำและเซิ้งบั้งไฟของชาวบ้านในชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ทั้งชายและหญิง จำนวน 40 คน จาก Westminster College รัฐ Utah สหรัฐอเมริกา ที่แต่งกายด้วยชุดไทยสวยงาม ขี่ม้าเป็นผาแดง นางไอ่ และฟ้อนรำขบวนแห่ไปตามถนนสายต่างๆ รอบหมู่บ้าน รวมทั้งขอร่วมในการจุดบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้า


สร้างความฮือฮาและสีสัน รวมทั้งความสนุกสนานให้แก่ผู้มาร่วมงานและนักศึกษาชาวต่างชาติที่มาเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในขบวนแห่ยังได้ร่วมกันรณรงค์บุญบั้งไฟปลอดเหล้า เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของเหล้าอีกด้วย


นายนิยม โยหาสิทธิ์ นายก อบต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟของพี่น้องประชาชนชาว ต.หนองแวงร่วมกันจัดขึ้นนั้น นอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวอีสานแล้ว ยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน และเป็นการบูชาเทพเทวดาเพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลก่อนการทำนาของชาวบ้าน และยังได้รณรงค์ให้ผู้มาร่วมงานงดเหล้า ห้ามเล่นการพนัน และปลอดจากอบายมุขทุกชนิดอีกด้วย


ด้านนายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับประเพณีบุญบั้งไฟของ ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์นั้นจัดสืบทอดกันมาทุกปี และในทุกๆ ปีจะมีนักศึกษาจาก Westminster College รัฐ Utah สหรัฐอเมริกา มาร่วมดูงาน เพื่อเรียนรู้และซึมซับศึกษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน โดยเฉพาะการแต่งกาย การฟ้อนรำ ประเพณีต่างๆ และการใช้ชีวิต และที่สำคัญนักศึกษาได้มาเรียนรู้แล้วว่ากิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้นไม่ได้งมงาย

แต่เป็นกลยุทธ์และกุศโลบายที่ทำร่วมกันก่อนเริ่มฤดูทำนา ในการขอขมาในสิ่งที่มีประโยชน์ ส่งบั้งไฟไปขอฝนกับพญาแถน นอกจากนี้ยังเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันที่จะช่วยเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...