xs
xsm
sm
md
lg

วันสากลโลก!พ่อเมืองอุดรฯนำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อุดรธานี-พ่อเมืองอุดรฯนำพุทธศาสนิกชนร่วมฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนที่วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวงเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

ค่ำวันนี้(18 พ.ค.)นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีทำบุญ สวดเจริญพระพุทธมนต์ พุทธชัยมงคลคาถา ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน ที่วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อ.เมืองอุดรธานี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สืบทอดพระพุทธศาสนา และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 วันสำคัญสากลของโลก มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชนชาวอุดรธานีและนักท่องเที่ยว หลั่งไหลร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน)

ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย และมักตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนตามปฏิทินจันทรคติของไทย


โดยในประเทศไทย ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7 แต่ประเทศอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท และไม่ได้ถือคติตามปฏิทินจันทรคติไทย จะจัดพิธีวิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 แม้ในปีนั้นจะมีเดือน 8 สองหนตามปฏิทินจันทรคติไทยก็ตาม

ส่วนในกลุ่มชาวพุทธมหายานบางนิกายที่นับถือว่า เหตุการณ์ทั้ง 3 นั้นเกิดในวันต่างกันไป จะมีการจัดพิธีวิสาขบูชาต่างวันกันตามความเชื่อในนิกายของตน ซึ่งไม่ตรงกับวันวิสาขบูชาตามปฏิทินของชาวพุทธเถรวาท


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...