xs
xsm
sm
md
lg

อ่างทองปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2 ล้านตัว พร้อมปลูกต้นทองอุไร จำนวน 2,250 ต้นเฉลิมพระเกียรติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อ่างทอง - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2 ล้านตัว พร้อมทั้งปลูกต้นทองอุไร จำนวน 2,250 ต้น เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันนี้ (15 พ.ค.) ที่บริเวณท่าน้ำ หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมีเทศบาลเมืองอ่างทอง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้า ประชาชน ผู้นำชุมชน อสม. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประมงเข้าร่วมพิธี

ด้วยกรมประมง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ที่ทรงงานด้านการประมง และทรงมีพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินทรงงานเกี่ยวข้องกับการประมงทั่วประเทศ ประกอบกับในปีพุทธศักราช 2562 ถือเป็นปีมหามงคลที่ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ได้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นตามโบราณราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ กรมประมงจึงจัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น

โดยกำหนดให้มีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในแม่น้ำ 5 สาย ซึ่งมีความสำคัญต่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่เรียกว่า เบญจสุทธคงคา ได้แก่ 1.แม่น้ำเพชรบุรี ตำบลท่าชัย จังหวัดเพชรบุรี 2.แม่น้ำราชบุรี ตำบลดาวดึงส์ จังหวัดสมุทรสงคราม 3.แม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบางแก้ว จังหวัดอ่างทอง 4.แม่น้ำป่าสัก ตำบลท่าราบ จังหวัดสระบุรี 5.แม่น้ำบางปะกง ตำบลพระอาจารย์ จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย

อีกทั้งยังเป็นการสนองสืบสานตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในด้านการประมง และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น สำหรับในจังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดพันธุ์สัตว์น้ำไว้ จำนวน 2,000,000 ตัว ได้แก่ กุ้งก้ามกราม 300,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง 700,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว 1,000,000 ตัว และสถานที่ปล่อย 5 แห่ง คือ

แม่น้ำเจ้าพระยา 1.บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร จำนวน 1,000,000 ตัว 2.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อ.เมือง จำนวน 200,000 ตัว 3.บริเวณหน้าวัดท่าสุทธาวาส อ.ป่าโมก จำนวน 200,000 ตัว แม่น้ำน้อย 1.บริเวณหน้าวัดโพธิ์เกรียบ อ.โพธิ์ทอง จำนวน 300,000 ตัว 2.บริเวณหน้าวัดวิเศษชัยชาญ อ.วิเศษชัยชาญ จำนวน 300,000 ตัว

พร้อมกันนี้ ยังได้จัดโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 2,250 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่บริเวณสะพานวัดท้ายย่าน ถนนทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ 01-033 บ้านท้ายย่าน-บ้านน้ำอาบ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเทศบาลเมืองอ่างทอง และเทศบาลตำบลศาลาแดง จัดกิจกรรมการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 2,250 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดสิ่งแวดล้อม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

สืบเนื่องจากสำนักพระราชวังได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 2 มกราคม 2562 ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ทางกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการโครงการและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีเปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

และโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...