xs
xsm
sm
md
lg

เปิดศูนย์บริการภาครัฐ จังหวัดสงขลา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ตอกย้ำความเป็น “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต” เป็นพื้นที่แห่งความสุข อำนวยความสะดวกสบายสำหรับลูกค้า เปิดศูนย์บริการภาครัฐ จังหวัดสงขลา (Government Center Service)


บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ร่วมกับ จังหวัดสงขลา และส่วนราชการของจังหวัดรวม 6 หน่วยงาน จัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐ จังหวัดสงขลา (Government Center Service) เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นสาธารณประโยชน์แก่สมาชิกในชุมชนและผู้อยู่อาศัยในจังหวัดสงขลา ซึ่งที่ผ่านมาทางศูนย์การค้าฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของจังหวัด ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ และมีโอกาสได้รับใช้ประชาชนชาวสงขลา ให้ได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อและรับบริการของภาครัฐแบบครบวงจร โดยได้รวบรวมส่วนราชการของจังหวัดรวม 6หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนมารวมไว้ ณ จุดบริการเดียว ประกอบด้วย1) ที่ทำการปกครองอำเภอหาดใหญ่ ให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน

2) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ให้บริการเกี่ยวกับ การรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ของประชาชนรวมทั้งรับฟังปัญหา / ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากประชาชน

3) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ ให้บริการ รับชำระเงินค่าน้ำประปา และประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาการใช้/ติดตั้งมาตรวัดน้ำ

4) สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ให้บริการ รับชำระภาษีรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ / ต่อทะเบียน และอื่นๆ

5) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ให้บริการ จัดหางานในประเทศและต่างประเทศ/รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และ บริการแนะแนวอาชีพ

6) สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ให้บริการ รับตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิด้านการรักษาพยาบาล/ รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และให้คำปรึกษา แนะนำสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับงานประกันสังคมศูนย์บริการภาครัฐ จังหวัดสงขลา (Government Center Service) ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 4 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ (เปิดให้บริการเวลา 11.00-19.00น.ของทุกวัน) บนพื้นที่ขนาด 168.24 ตารางเมตร โดยทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ได้ยกเว้นค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการร่วม ค่าไฟฟ้า ค่ามัดจำเช่าสถานที่ ค่าธรรมเนียม และค่าประกันต่างๆ ตอกย้ำการให้บริการที่ครบครัน และมุ่งหวังให้ศูนย์การค้าของเราเป็น “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต” เป็นพื้นที่แห่งความสุข อำนวยความสะดวกสบายสำหรับลูกค้า และสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของชุมชนที่เราตั้งอยู่อย่างแท้จริงสำหรับพิธีเปิด ศูนย์บริการภาครัฐ จังหวัดสงขลา (Government Center Service) ได้รับเกียรติจาก คุณวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน โดยมี คุณไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, คุณสรัล ตันติจำนรรจ์ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานปฏิบัติการสาขา เขตภาคใต้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), คุณสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา, คุณสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่, คุณวันทนา วิริยะกุล อุปนายกภาคใต้ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงในจังหวัดสงขลา และแขกผู้มีเกียรติมากมาย ร่วมงาน ณ บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...