xs
xsm
sm
md
lg

ชาวมหาสารคามสรงน้ำพระ-ดำหัวผู้สูงอายุบนเรืออนันตนาคราช

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มหาสารคาม-ชาวมหาสารคาม 5หมู่บ้าน ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อของพรตามประเพณีปีใหม่ไทย บนอุโบสถทรงเรืออนันตนาคราช
ที่วัดบ้านหนองหูลิง ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ชาวบ้าน 5 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย บ้านยาง บ้านหนองดุก บ้านนกกระโดก บ้านหนองไผ่โพธิ์ศรี และบ้านหนองหูลิง ต่างพาครอบครัวญาติพี่น้องที่เดินทาง ไปทำงานยังต่างจังหวัด กลับมายังภูมิลำเนา เพื่อร่วมกันสรงน้ำพระ

รวมถึงรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บนอุโบสถทรงเรืออนันตนาคราช เพื่อขอพรให้ตนเอง และครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข สุขภาพแข็งแรง ตามประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย รวมทั้งเป็นวันผู้สูงอายุ โดยมีพระครูบวรธรรมปคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองหูลิงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

สำหรับประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์ เป็นกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยที่แสดงความเคารพนบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ บิดามารดา หรือผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที โดยผู้น้อยจะขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ พร้อมทั้งขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดไป ถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ที่งดงาม

ทั้งนี้วัดหนองหูลิง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดมหาสารคาม ในช่วงเทศกาล ภายในวัดมีอุโบสถทรงเรืออนันตนาคราช มีความกว้าง 20 เมตร ความยาว 40 เมตร มีเรืออนันตนาคราช และพระราหูเป็นจุดสำคัญ ใช้เตือนสติ เป็นปริศนาธรรมให้พุทธศาสนิกชน เข้าใจหลักธรรม และรู้จักการดำเนินชีวิตทางโลกที่เหมาะสม


โดยบันไดทางขึ้นที่มีอนันตนาคราชอยู่ทั้ง 4 ทิศ สอนให้รู้จักอริยสัจสี่ หรือมรรคมีองค์ 8 เมื่อปฏิบัติแล้วกิเลสจะเบาบางลง ส่วนเรืออนันตนาคราชรองรับพระอุโบสถ เปรียบเสมือยานพาหนะให้มนุษย์และเหล่าสัตว์ใช้ข้ามวัฏสงสารไปสู่มรรคผล นิพพาน โดยทางเข้าพระอุโบสถจะต้องรอดใต้พระราหู เรียกว่าประตูความดี เปรียบเหมือนให้พระราหูกลืนกินกิเลศที่หลงเหลืออยู่


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...