xs
xsm
sm
md
lg

ส่องรายเขต! 14 ส.ส.โคราช “ชพน.” หวิดสูญพันธุ์ - “พปชร.” โกยยกครัว - ภท.ล้มช้าง “บุญจง-แรมโบ้” สอบตก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ส่องคะแนนรายเขต! 14 ส.ส.โคราช “ชพน.” เจ้าถิ่นหวิดสูญพันธุ์เหลือ 1 เก้าอี้ ด้าน “วิรัช รัตนเศษรฐ” นำทัพ “พปชร.” โกยยกครัว 6 ที่นั่ง ขณะ “บุญจง-แรมโบ้อีสาน” สอบตก พลาดท่าให้ “ภท.” คว้าไป 3 ส่วนแชมป์เก่า “พท.” หดเหลือ 4

วันนี้ (25 มี.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้ติดประกาศรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ปรากฏว่า ผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1-14 มีดังนี้

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ กับนายเทวัญ ลิปพัลลภ และนายวัชรพล โตมรศักดิ์ ว่าที่ ส.ส.โคราช หนึ่งเดียวของพรรคชาติพัฒนา
เขตเลือกตั้งที่ 1 อันดับ 1 นายเกษม ศุภรานนท์ หมายเลข 8 พรรคพลังประชารัฐ 25,982 คะแนน, อันดับ 2 นายวรพงศ์ โสมัจฉา พรรคอนาคตใหม่ 23,855 คะแนน และอันดับ 3 ร.ต.อ.สุปชัย อินทรักษา พรรคเพื่อไทย 15,990 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2 อันดับ 1 นายวัชรพล โตมรศักดิ์ หมายเลข 18 พรรคชาติพัฒนา 27,360 คะแนน, อันดับ 2 นายประพิศ นวมโคกสูง พรรคพลังประชารัฐ 23,429 คะแนน และอันดับ 3 พัลลภ เสนาดี พรรคอนาคตใหม่ 22,630 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 3 อันดับ 1 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง หมายเลข 14 พรรคเพื่อไทย 41,412 คะแนน, อันดับ 2 นายประเสริฐ บุญชัยสุข พรรคชาติพัฒนา 27,584 คะแนน และ อันดับ 3 นางจันทิมา โกสินทร์รักษา พรรคพลังประชารัฐ 12,412 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 4 อันดับ 1 นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ หมายเลข 9 พรรคพลังประชารัฐ 39,774 คะแนน, อันดับ 2 นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล พรรคภูมิใจไทย 33,674 คะแนน และ อันดับ 3 นายจักรกฤช ผาสุขมูล พรรคเพื่อไทย 14,947 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 5 อันดับ 1 นายโกศล ปัทมะ หมายเลข 16 พรรคเพื่อไทย 33,606 คะแนน, อันดับ 2 นางอรทัย พลวิเศษ พรรคพลังประชารัฐ 24,177 คะแนน และ อันดับ 3 นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี พรรคภูมิใจไทย 15,185คะแนน


เขตเลือกตั้งที่ 6 อันดับ 1 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ หมายเลข 11 พรรคพลังประชารัฐ 40,454 คะแนน, อันดับ 2 นายสมชาย ภิญโญ พรรคเพื่อไทย 26,697คะแนน และ อันดับ 3 นายประธาน คงเรืองราช พรรคอนาคตใหม่ 7,545 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 7 อันดับ 1 นางทัศนียา รัตนเศรษฐ หมายเลข 15 พรรคพลังประชารัฐ 35,983 คะแนน, อันดับ 2 นายจรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร พรรคเพื่อไทย 23,385 คะแนน และ อันดับ 3 นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์ พรรคภูมิใจไทย 21,082 คะแนน


เขตเลือกตั้งที่ 9 อันดับ 1 นายอภิชา เลิศพชรกมล หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย 38,632 คะแนน, อันดับ 2 นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ พรรคพลังประชารัฐ 30,795 คะแนน และ อันดับ 3 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด พรรคเพื่อไทย 13,542 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 10 อันดับ 1 นายพรชัย อำนวยทรัพย์ หมายเลข 3 พรรคภูมิใจไทย 51,728 คะแนน, อันดับ 2 นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ พรรคพลังประชารัฐ 28,778 คะแนน และ อันดับ 3 พ.ต.อ.ปฏิวัติ นาคำ พรรคเพื่อไทย 9,933 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 11 อันดับ 1 นายสมศักดิ์ พันธุ์เกษม หมายเลข 1 พรรคพลังประชารัฐ 41,918 คะแนน, อันดับ 2 นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล พรรคภูมิใจไทย 27,780 คะแนน และ อันดับ 3 นายวรพล บวรลัทธพล พรรคเพื่อไทย 14,414 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 12 อันดับ 1 นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ หมายเลข 5 พรรคเพื่อไทย 33,729 คะแนน, อันดับ 2 นายมิชา พงษ์สว่าง พรรคภูมิใจไทย 25,788 คะแนน และ อันดับ 3 นายอัฏฐกร อินทร์ศร พรรคพลังประชารัฐ 14,726 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 13 อันดับ 1 นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ หมายเลข 11 พรรคภูมิใจไทย 39,161 คะแนน, อันดับ 2 นายรชตะ ด่านกุล พรรคเพื่อไทย 33,983 คะแนน และ อันดับ 3 นายจำลอง ครุฑขุนทด พรรคพลังประชารัฐ 10,697 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 14 อันดับ 1 นายสุชาติ ภิญโญ หมายเลข 11 พรรคเพื่อไทย 27,569 คะแนน, อันดับ 2 นายไพศาล เกียรติชัยพัฒน พรรคภูมิใจไทย 26,731 คะแนน และ อันดับ 3 นายพจน์ เจริญสันเทียะ พรรคพลังประชารัฐ 21,536 คะแนน


จากผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.นครราชสีมา ทั้ง 14 เขต ข้างต้นจะเห็นว่า พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) เจ้าถิ่นที่ประกาศยึดโคราชเป็นเรือนตาย ปรากฏว่า มีเพียง “นายวัชรพล โตมรศักดิ์” ผู้สมัครฯ เขต 3 ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 1 แค่เขตเดียว จากที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างน้อย 3 เขตเลือกตั้ง คือ เขต 1, 2 และ เขต 3 ซึ่งเป็นเขตชนช้าง ที่ “นายประเสริฐ บุญชัยสุข” พ่ายให้ “นายประเสริฐ จันทรรวงทอง” พรรคเพื่อไทย แบบทิ้งห่างกว่า 1 หมื่นคะแนน ขณะที่ เขต 1 “นายธงชัย ลืออดุลย์” อดีต ผู้ว่าฯนครราชสีมา แพ้หมดรูปได้คะแนนมาเป็นอันดับ 4

ขณะที่ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) “นายวิรัช รันตนเศรษฐ” นักการเมืองดังโคราช นำทัพ พปชร. ทั้งภรรยา -ลูกชาย 2 คนและน้องเมียอีก 1 คว้าชัยชนะ ในเขตเลือกที่ 4 คือ นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ลูกชายคนที่ 2, เขต 6 คือ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ ลูกคนชายคนโต, เขต 7 คือ นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ภรรยา และ เขต 8 นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ น้องภรรยา เข้าสภาฯได้แบบโกยยกครัว ซึ่งรวมทั้งจังหวัด พปชร.กวาด ส.ส.โคราชไปได้มากที่สุดถึง 6 ที่นั่ง รวมเขต 1 ซึ่งเป็น ส.ส.หน้าใหม่ และ เขต 11 ด้วย


ด้าน พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ไม่ได้มาเล่นๆ ล้มช้างได้ถึง 2 เขตรวด ส่งผลให้ “นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์” พรรคพลังประชารัฐ เขต 9 ที่ย้ายมาจากภูมิใจไทย และ “นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์” หรือ แรมโบ้อีสาน ผู้สมัครฯ พรรคพลังประชารัฐ เขต 10 ที่กลับคำสาบานต่อหน้าย่าโมมาเล่นการเมือง ต้องสอบตกอย่างเจ็บปวด ทำให้ ภท.ได้ ส.ส.หน้าใหม่ใน 2 เขตนี้ คือ นายอภิชา เลิศพชรกมล เขต 9 และ นายพรชัย อำนวยทรัพย์ เขต 10 รวมทั้งจังหวัด สามารถคว้า ส.ส. โคราชไปได้ 3 ที่นั่ง อีกคน คือ นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ อดีต ส.ส.หลาย เขต 13

ส่วน พรรคเพื่อไทย (พท.) แชมป์เก่าเจ้าของเก้าอี้ ส.ส. โคราช 8 ที่นั่งในการเลือกตั้งปี 2554 ครั้งนี้พ่ายให้บรรดาผู้สมัครฯ ที่ย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐเกือบทั้งหมด สามารถรักษาเก้าอี้ ส.ส.โคราชไว้ได้เพียง 4 ที่นั่ง ในเขตเลือกตั้ง 3, 5, 12 และ 4 ลดฮวบจากเดิมถึงที่ 4 ที่นั่ง
นายบุญจง  วงศ์ไตรรัตน์ กับ นายสุภรณ์  อัตถาวงศ์ หรือ แรมโบ้อีสาน อดีต ส.ส. ชื่อดังโคราช ผู้สมัคร ฯพปชร. กอดคอกันสอบตกSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...