xs
xsm
sm
md
lg

“โตเกียวมอเตอร์” ร่วม ม.เอกชนดัง หนุนนักศึกษาขอนแก่นเรียนต่อญี่ปุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

น.ส.พรณี สึมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโตเกียว มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการสนับสนุนการศึกษา
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - “โตเกียวมอเตอร์” ผนึก ม.เอกชนชื่อดังหนุนนักศึกษาปริญญาตรี 3 สาขาศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในลักษณะเรียนไปทำงานไป ชูเป็นตลาดแรงงานที่น่าสนใจ มุ่งฝึกทักษะภาษา เรียนรู้วินัย และวัฒนธรรมการทำงานคนญี่ปุ่น

วันนี้ (7 มี.ค. 62) ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย “คุณธรรมนำความรู้ ผู้ปกครองเสริมสร้าง สู่เส้นทางชีวิตที่ยั่งยืน” และมอบโล่เชิดชูเกียรติ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายนิวัตร นาคะเวช อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง จากทั่วประเทศกว่า 1,500 ร่วมงาน

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุตรหลานและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติที่ดี สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคคลทำงานเสียสละเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โดยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติแด่องค์กรและบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ

ทั้งนี้ หนึ่งในรางวัลเชิดชูเกียรติที่น่าสนใจได้มอบให้แก่ น.ส.พรณี สึมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโตเกียว มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในด้านการสนับสนุนการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาโตเกียว มอเตอร์ ได้เสียสละเข้าไปสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว ทั้งสนับสนุนเปิดห้องเรียนญี่ปุ่นแก่โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ที่อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อฝึกพื้นฐานด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่ 3 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ผอ.สพม.25)
น.ส.พรณี สึมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโตเกียว มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทโตเกียว มอเตอร์ ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษา การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นให้ดี โดยเฉพาะเด็กนักเรียนในต่างจังหวัด ให้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ใกล้เคียงกับนักเรียนในกรุงเทพฯ ทางบริษัทโตเกียว มอเตอร์จึงทุ่มเทส่งเสริมด้านการเรียนภาษาญี่ปุ่นให้แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถนำภาษาญี่ปุ่นไปประกอบวิชาชีพเลี้ยงตัวเองได้หลังเรียนจบแล้ว

ที่ผ่านมาบริษัทได้สนับสนุนสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย บริษัทได้สนับสนุนงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศมาตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา แต่ที่พิเศษคือ เมื่อปีที่ผ่านมาได้สนับสนุนการเปิดห้องเรียนญี่ปุ่นแก่โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ส่งเสริมนักเรียนในการเรียนภาษาญี่ปุ่นให้เติบโตไปสู่ระดับประเทศในระดับสูงสุดต่อไป

ล่าสุดโตเกียวมอเตอร์ได้เข้าไปร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ และฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านธุรกิจการโรงแรม เรียนที่ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นอีก 2 ปี ในลักษณะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย

โตเกียวมอเตอร์จะจัดการเดินเรื่องเข้าประเทศญี่ปุ่น พร้อมจัดหาที่พัก สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในญี่ปุ่น ซึ่งมีกว่า 10 สถาบัน พร้อมจัดหางานให้ทำระหว่างการศึกษา โดยจะเริ่มต้นในปีการศึกษา 2562 นี้ จำนวน 40 คน จากนักเรียนที่กำลังจะจบชั้น ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม, ขอนแก่นวิทยายน และเทพศิรินทร์ขอนแก่น ที่กำลังจะเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะสร้างห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อฝึกพื้นฐานภาษาให้แก่นักศึกษาเหล่านี้ ก่อนส่งไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น 2 ปี พร้อมประเมินความสำเร็จ ก่อนขยายผลไปสู่จังหวัดอื่น และนักศึกษาสายอาชีวศึกษาในอนาคต

ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือดังกล่าว นักศึกษาที่ร่วมโครงการจะสามารถเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้วินัย และวัฒนธรรมการทำงานของคนญี่ปุ่น เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ซึ่งตามกฎหมายของญี่ปุ่นอนุญาตให้นักศึกษาทำงานได้สัปดาห์ละไม่เกิน 28 ชั่วโมง ซึ่งนักศึกษาจะมีรายได้ มีประสบการณ์ทำงานในญี่ปุ่น ซึ่งตลาดงานญี่ปุ่นมีความน่าสนใจแห่งหนึ่งของโลก ที่สำคัญเมื่อจบการศึกษาแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกกลับมาทำงานที่ประเทศไทยได้

ด้าน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ผอ.สพม.25) กล่าวว่า การศึกษาต่อและทำงานในประเทศญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องน่าสนใจ และสมควรสนับสนุน ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สวยงาม มีความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งยังเป็นประเทศที่ปลอดภัย มีสวัสดิการที่ดีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่ขณะนี้ประเทศญี่ปุ่นกำลังเผชิญต่อปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ขาดแคลนแรงงานวัยหนุ่มสาว ซึ่งถือเป็นแรงงานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ


ถือเป็นการศึกษาและวัฒนธรรม ต่อยอดมาทางโรงเรียน เชื่อมโยงมายังเสี่ยวโมเดล ที่ สพม.25 กำลังดำเนินการอยู่ คือเป็นเพื่อนกัน เช่นเดียวกับที่ทางมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับบริษัทโตเกียว มอเตอร์ ก็นับเป็นการเชื่อมโยงเพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนา พอจบจากมัธยมแล้วก็สามารถไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งทาง สพม.25 มีเพื่อนที่เป็น Connect ในต่างประเทศก็คือญี่ปุ่น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...