xs
xsm
sm
md
lg

ทอดผ้าป่าซื้ออุปกรณ์แพทย์ช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน จ.ขอนแก่น ยอดเงินกว่า 1 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน อ.เมืองขอนแก่น
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - โรงพยาบาลขอนแก่น จัดทอดผ้าป่าสามัคคี ที่วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน จ.ขอนแก่น เผยนำเงินสมทบซื้ออุปกรณ์แพทย์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินให้ปลอดภัย เพิ่มโอกาสรอดชีวิต ได้ปัจจัยเบื้องต้นกว่า 1,019,379 บาท

วันนี้ (15 ก.พ.) ที่วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายแพทย์สมคิด เลิศสินอุดม ประธานมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุจังหวัดขอนแก่น โดยมีแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไปร่วมทอดผ้าป่าจำนวนมาก

บรรยากาศทั่วไปเต็มไปด้วยผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญทอดผ้าป่า พร้อมกับการออกโรงทานของผู้ใจบุญ มาร่วมออกโรงทานอาหาร กาแฟ น้ำดื่ม จำนวนมาก โดยประชาชนจากหลายหน่วยงานได้นำต้นผ้าป่า มาร่วมสมทบทอดผ้าได้ยอดเงินสดและเช็คที่นับได้ ยอดรวมกว่า 1,019,379.50 บาท โดยยอดเงินดังกล่าว ยังไม่รวมยอดโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน จ.ขอนแก่น และเงินบริจาคของ ผอ.รพ.ขอนแก่น อีกกว่า 20,000 บาท


ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งใน 13 จังหวัดนำร่อง ให้บูรณาการ “ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายระดับจังหวัดสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ” โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทั้งในภาครัฐและเอกชน ได้จัดตั้งมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่นขึ้น เพื่อพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่รวดเร็ว ทั่วถึง เมื่อมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน มุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น จึงร่วมกับจังหวัดขอนแก่น จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุนอกโรงพยาบาล ให้มีความปลอดภัย ลดความรุนแรง เพิ่มโอกาสรอดชีวิตผู้ป่วย รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นให้มีความเข้มแข็ง เป็นแบบอย่างพัฒนางานแบบบูรณาการให้จังหวัดอื่นต่อไป

อย่างไรก็ตาม ผู้มีจิตศรัทธาสามารถทำบุญโดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี เงินบริจาคมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-0-57828-0


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...