xs
xsm
sm
md
lg

เปิดแล้วงาน OTOP ภูมิภาค นำสินค้าเด่น 5 ดาว ให้ชาวขอนแก่นชอป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดงาน “OTOP ภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดขอนแก่น”
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - เปิดแล้วงาน OTOP ระดับภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น นำสินค้าโอทอปชั้นนำ 3 ถึง 5 ดาว จัดจำหน่ายกว่า 305 บูท ให้ชาวขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมชมชอปภายในงานเดียวกัน 26 ม.ค.-1 ก.พ.นี้

วันนี้ (27 ม.ค.) ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดงาน “OTOP ภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดขอนแก่น” ภายใต้แนวคิด OTOP ทั่วไทยรวมไว้ที่เดียว OTOP One Stop Shopping market ตลาดโอทอปชอปฟิน อินครบวงจร มีนายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น นายธีรเชษฐ์ สอนปะละ พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น และประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีเปิด

นายสมปอง อาจณรงค์ นักวิชาการพัฒนาการชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานในระดับภูมิภาค วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาสินค้า OTOP เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด


สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 5 ครั้งทั้ง 4 ภูมิภาค ประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดชลบุรี การจัดงาน OTOP ภูมิภาคครั้งนี้เป็นจุดที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 มกราคมถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 7 วัน มีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าทั้งสิ้น 305 บูท

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 ถึง 5 ดาว จำนวน 270 บูท และอาหารชวนชิม 31 บูท ตลอดจนการสาธิตกระบวนการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้า OTOP จำนวน 4 ราย พร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขาย เชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมกันอุดหนุนสินค้าโอทอป ตลอดจนประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ด้าน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า จากการที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP มาตั้งแต่ปี 2544 ผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีประชาชนมาลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP มากถึง 80,141 ราย แยกเป็น 167,403 ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ได้รับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้สูงขึ้น มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น การสร้างกลุ่มศิลปิน OTOP การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์จักสาน ย่านลิเภา ใบไม้สีทอง เป็นต้น นอกจากนั้น ยังดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ได้แก่ การพัฒนากระเป๋าแบรนด์เนม และการพัฒนา OTOP เพื่อจำหน่ายบนสายการบิน (OTOP on board) ผลจากการพัฒนาทำให้ยอดจำหน่ายในปี 2561 มีมากกว่า 193,000 ล้านบาท


สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระยะต่อไป รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดทำโครงการ OTOP นวัตวิถี โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่ที่มีสินค้า OTOP และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปซื้อสินค้า OTOP ถึงแหล่งผลิต เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มในหมู่บ้าน

นอกจากนั้น ยังจะมีโครงสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความสามารถเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เช่น โครงการ OTOP จูเนียร์ Young OTOP เป็นต้น ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายยอดจำหน่ายในปี 2562 ไว้จำนวน 2 แสนล้านบาท ซึ่งการจัดงาน OTOP ภูมิภาคครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้ยอดจำหน่ายสินค้า OTOP เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...